Τρίτη 07.02.2023

Σπουδαία εξέλιξη: Επιλύθηκε το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων του Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Λήμνο

Ανακοίνωση με Θέμα: “Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος επιστήμης Τροφίμων και διατροφής του Πανεπιστημίου αιγαίου στη Λήμνο”, εξέδωσε ο Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Τμήματος της Λήμνου κ. Γκαζιώνης.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Αγαπητοί τοπικοί φορείς, υπηρεσίες και ιδρύματα της Λήμνου,

Όπως θα γνωρίζετε το Τμήμα απασχολούσε για καιρό το θέμα της διευθέτησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του.

Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ενημερώσω ότι απέδωσαν οι ενέργειες μας για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο.

Πλέον η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος ολοκληρώνεται με την επέκταση και στους διαγωνισμούς του δημοσίου.

Ήδη δημοσιεύτηκαν και τρέχουν διαγωνισμοί του δημοσίου βασισμένοι στην αναγνώριση των αποφοίτων του ΤΕΤΔ, όπως για παράδειγμα ο τρέχων διαγωνισμός του ΑΣΕΠ:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/Ανακοίνωση?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.064082&_adf.ctrl-state=zagrugp5w_1&_afrLoop=130725787241055294#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.064082%26_afrLoop%3D130725787241055294%26_adf.ctrl-state%3Dzagrugp5w_5

Στο ΦΕΚ του διαγωνισμού (συνημμένο) διαπιστώνεται ότι ορίζονται ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για τον κλάδο/ειδικότητα 409 ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε επίπεδο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) όπου πλέον προβλέπεται ξεχωριστός κωδικός 112 για το Πτυχίο Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (όπως του Τμήματος) και χωρίς προϋπόθεση για ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

Το θέμα της διευθέτησης του θεσμικού πλαισίου των επαγγελματικών  δικαιωμάτων του Τμήματος στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, ήταν ένα θέμα που απασχολούσε την φοιτητική κοινότητα και αποφοίτους μας, το οποίο έθεσα ως υψηλή προτεραιότητα από την πρώτη θητεία μου ως Πρόεδρος του Τμήματος.

Πρόκειται για μια καίρια εξέλιξη στην δεκαετία της λειτουργίας του Τμήματος στη Λήμνο.

Το Τμήμα μοιράζεται την ιδιαίτερη χαρά της διευθέτησης του ζητήματος, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των αποφοίτων μας σε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά, την ενίσχυση του προφίλ του Τμήματος και των αποφοίτων του, και κυρίως το άνοιγμα του δρόμου για διεκδίκηση ακόμα περισσοτέρων προνομίων.

Το Τμήμα εισέρχεται το 2023 στο ακαδημαϊκό χάρτη της Ελλάδας, πλεονεκτικά, ως το μόνο Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης

  • που θεραπεύει συνδυαστικά την <επιστήμη τροφίμων> και <διατροφή>, χωρίς να περιορίζεται στο ένα από τα δύο πεδία
  • με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα εντός τετραετούς φοίτησης (αντί πενταετούς φοίτησης άλλων τμημάτων)
  • σε ένα συνεχές ιστορικό αριστείας και βραβεύσεων, το οποίο την τελευταία διετία έχει κορυφωθεί και είναι διακριτό εντός και εκτός Ελλάδος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ