Δευτέρα 20.03.2023

Συμμετοχή της Περιφέρειας στο ερευνητικό έργο “SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange”

Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο

Μετά από επιτυχείς διαπραγματεύσεις, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως Εταίρου του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου “SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange” και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και το οποίο συμμετέχει επίσης ως Εταίρος  του έργου, θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες που προβλέπονται τα επόμενα 4 χρόνια με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών για συστήματα μέσων μεταφοράς κοινής χρήσης (shared mobility). Με γνώμονα τη βιώσιμη και καθαρή κινητικότητα, στόχος του έργου είναι η προώθηση και βελτιστοποίηση με απώτερο σκοπό τον επηρεασμό του ΠΕΠ 2121-2027.

Με τη συμμετοχή της στο εν λόγω έργο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει, εμπειρίες και καλές πρακτικές με εταίρους από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ρουμανία. Η αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν στην Περιφέρεια , θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί στον αποτελεσματικό συνδυασμό μέσων μεταφοράς και κοινόχρηστων συστημάτων με φορείς του εξωτερικού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ