Τετάρτη 28.07.2021

Συμβάσεις για Ψηφιακές Διαδρομές Anzac & χλοοτάπητες γηπέδων

Δύο νέες συμβάσεις στους τομείς του ιστορικού τουρισμού και του αθλητισμού υπέγραψε πρόσφατα ο Δήμος Λήμνου. Η πρώτη αφορά στην ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση του υποέργου «Ψηφιακές διαδρομές Ιστορικού Τουρισμού στη Λήμνο. Anzac digital Tourismscenarios» της αντίστοιχης πράξης και η δεύτερη στην προμήθεια και τοποθέτηση χλοοταπήτων για τα γήπεδα των Κοινοτήτων Ατσικής και Αγίου Δημητρίου.

Η πρώτη σύμβαση αφορά στη δημιουργία Ιστορικών διαδρομών Πολιτιστικού και Τουριστικού περιεχομένου με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής που θα αναδείξουν το ρόλο της Λήμνου σαν εναλλακτικό τουριστικό προορισμό με έμφαση στον Πολιτιστικό τουρισμό. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην Ιστορία των ANZAC (Στρατιωτικό και εκστρατευτικό σώμα Αυστραλών και Νεοζηλανδών) και τη σχέση που αναπτύχθηκε με το νησί της Λήμνου πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη διάρκεια αυτού αλλά και μετά το πέρας του.

Η σύμβαση είναι προϋπολογισμού 223.138 ευρώ. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος προσωποποιημένης ξενάγησης και καθοδήγησης επισκεπτών με χρήση τεχνολογιών αιχμής – επαυξημένης πραγματικότητας (augmented – ΑR) για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου, και αφετέρου τεχνολογιών εγγύτητας για δημιουργία εξατομικευμένων προτάσεων διαδρομών ανά επισκέπτη στη Λήμνο.

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν σε 25 συνολικά σημεία στο νησί beacon σένσορες οι οποίοι θα παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο στους επισκέπτες.

Φορέας χρηματοδότησης της ανωτέρω πράξης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 και χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Η δεύτερη σύμβαση, ύψους 397.958 ευρώ αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών των γηπέδων των Κοινοτήτων Ατσικής & Αγίου Δημητρίου και αφορά μεταξύ άλλων στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπήτων, καθώς και εστιών, στεγάστρου αναπληρωματικών παιχτών, ιστών φωτισμού, καναλιού και λοιπού εξοπλισμού υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ