Παρασκευή 02.12.2022

Συνεχίζεται με επιτυχία το πρόγραμμα του Λυκείου των Ελληνίδων Λήμνου, «Πού κρύβεται η Υψιπύλη;»

Η συζήτηση βασίστηκε στις απαντήσεις σε δύο ερωτηματολόγια τα οποία οι συμμετέχοντες είχαν  κληθεί να συμπληρώσουν πριν από τη συνάντηση: το ένα απευθυνόταν στους εταίρους υλοποίησης  και το δεύτερο, κατάλληλα προσαρμοσμένο, στις μαθήτριες και τους μαθητές Γυμνασίου που  συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος κατά το σχολ. έτος 2021-22. Γενικό συμπέρασμα: Το Κεφάλαιο Ι αξιολογήθηκε ως επιτυχής πιλοτική εφαρμογή μιας καλής  πρακτικής στον χώρο της άτυπης, βιωματικής εκπαίδευσης και της βασισμένης στον τόπο μάθησης,  που κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής αλλά και της ευρύτερης λημνιακής  κοινότητας. Διατηρώντας τον πρωτότυπο αφηγηματικό χαρακτήρα και το αξιόπιστο διαθεματικό  περιεχόμενο, και ενσωματώνοντας τα επιμέρους συμπεράσματα της αξιολόγησης, η εμπειρία αυτή  δύναται να χρησιμεύσει ως οδηγός για τα επόμενα δύο Κεφάλαια, αλλά και για νέες δράσεις,  αντίστοιχης ή μεγαλύτερης εμβέλειας. Τα καλά αποτελέσματα του Κεφαλαίου Ι έρχεται να  επιβεβαιώσει ο μεγάλος αριθμός των σχολείων (συνολικά οκτώ Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΕΕΕΚ  της Λήμνου) που θα συμμετέχουν στο Κεφάλαιο ΙΙ του προγράμματος (σχολ. έτος 2022-23).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ