Τετάρτη 21.02.2024

Συνεδριάζει με 15 θέματα ο Δήμος Δυτικής Λέσβου

       Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί   στην Καλλονή την 24 Μάιου  2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής.

       Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Πάππος Κων/νος

1ο Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023
2ο Διαβίβαση της αριθμ. Α409/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για την  εταιρεία με επωνυμία «Κ. Φιλίππου-Σ. Τουμπακάρης Ο.Ε.»
3ο Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί «Εξειδικευμένων μηχανογραφικών εργασιών τμήματος εσόδων κλπ».
4ο Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί «διαγραφής οφειλών λόγω εσφαλμένης χρέωσης»             
5ο Συγκρότηση Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών. (αρμόδια για την ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

6ο Καταπολέμηση Δάκου της Ελιάς περιόδου 2023.
7ο 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
8ο Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Δυτικής Λέσβου.
9o Γνωμοδότηση σχετικά με την ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΣΙΚΝΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
10o Eγκριση ή μη του τρόπου εισόδου και εξόδου οχημάτων  σε ακίνητο εντός οικισμού Μεσοτόπου
11ο Εξέταση αιτήματος Δημητρίου Χατζηαναστασίου
12ο Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., για την επίβλεψη συμβάσεων δημοσίων έργων.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αλάνης Γεώργιος

13ο Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ».
14ο Ορισμός Υπολόγου της πράξης «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΔΑΦΙΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ,ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΣ Α.Ε.

Εισηγητής κος Καυλακώνης Κων/νος

15ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε  του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ    ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ   ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ