Τρίτη 07.02.2023

Συνεδριάζει με 31 θέματα ο Δήμος Μυτιλήνης

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης,τηρουμένων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), τη ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 6:30 μ.μ.

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

1.      Σχεδιασμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων για την Περιφερειακή Ενότητα ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2023-2027
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

2.      Έκδοση Ψηφίσματος υπέρ των εργαζομένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω covid-19 για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού
3.      Τροποποίηση της αριθμ. 279/2022 (ΑΔΑ ΩΝΨΧ46ΜΓΘΓ-7ΒΦ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παράδοση περιουσιακών και λοιπών στοιχείων του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με τίτλο «Μιχαλέλειος Οίκος Ευγηρίας Πλωμαρίου»
4.      Τροποποίηση της αριθμ. 213/2021 (ΑΔΑ 93ΥΞ46ΜΓΘΓ-ΞΞΜ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη μίσθωση δημοτικών ακινήτων στο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΌ ΚΤΕΛ ΛΈΣΒΟΥ ΑΕ
5.      Έγκριση εκτέλεσης έργων και μελέτης αρμοδιότητας Δήμου Μυτιλήνης από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
6.      Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022
7.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 851/2015 (ΑΔΑ ΩΚΧΕΩΛΦ-ΒΨ2) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, που αφορά στην ίδρυση δημοτικού κοιμητηρίου στη θέση «ΠΟΤΑΜΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Τρίτους – Έγκριση εκτέλεσης σχετικών ενεργειών & εργασιών
8.      Συμψηφισμός δαπάνης για σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου με μελλοντικά οφειλόμενα  μισθώματα του δημοτικού ακινήτου με τη διακριτική ονομασία «Δημοτικό Αναψυκτήριο Αγιάσου»
ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ

9.      Δημιουργία Φωτογραφικού Εργαστηρίου Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

10.   Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στα διοικητικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης
11.   Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Πυργέλια» της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης (αίτημα κ.κ. Καραβασίλη Σωκράτη & Παρασκευής)
12.   Έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της Δημοτικής οδού Δ25, η οποία συμβάλει με την 36η Εθνική οδό Μόριας – Λάρσου (αίτημα  κ. Χονδρομπίλα Βασιλείου)
13.   Έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της Δημοτικής οδού στην περιοχή Αλυφαντών, στη θέση «ΠΑΓΑΝΗ» (αίτημα εταιρείας «Ειρήνη Αγριτέλλη & Σια Ο.Ε.»).
14.   Τοποθέτηση παραβολικού καθρέφτη σε δημοτική οδό στην περιοχή «Ακρωτήρι» της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης
15.   Τοποθέτηση δύο πινακίδων κινδύνου Κ16 στη Δημοτική Κοινότητα Κώμης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

16.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Μυτιλήνης»
17.   Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

18.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες παρακολούθησης υλοποίησης μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα»
ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

19.   Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου για το σχολικό έτος 2023-2024
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

20.   Έγκριση 71ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022
21.   Έγκριση 72ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022
22.   Έγκριση 73ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022
23.   Έγκριση 74ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022
24.   Έγκριση 75ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022
25.   Έγκριση 76ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022
26.   Έγκριση 77ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022
27.   Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για δύο Αντιδημάρχους του Δήμου Μυτιλήνης
28.   Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτήματος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εμβαδού 3.049,31τμ στη θέση «Πουριά»  της Δημοτικής Κοινότητας Μόριας
29.   Έγκριση πληρωμής προστίμων και προσαυξήσεων στη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης
30.   Έγκριση έκδοσης νέας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την τράπεζα EUROBANK για τη μίσθωση ακινήτου Παλιού Λιμεναρχείου από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.
31.   Έγκριση διαγραφής: α) τιμολογίων παροχής υπηρεσιών εφημερίδων  και  β) διαφόρων τιμολογίων

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ