Τρίτη 16.04.2024

Συνεδριάζει με 34 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), τη ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 & ώρα 6:30 μ.μ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Χριστόφας Παναγιώτης

1.      Κατεδάφιση των κτηρίων των πρώην Δημοτικών Σφαγείων και του παρακείμενου κτίσματος νεωτερικού χαρακτήρα, στην περιοχή του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης
2.      Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ στη Δημοτική Κοινότητα Λ. Μύλων
3.      Έγκριση  σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ για το έργο με τίτλο  «ΠΑΡΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
4.      Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες – Έκδοση οικοδομικής άδειας της ενταγμένης πράξης “Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου”»
5.      Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια των ηλεκτρικών φορτιστών των οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης»
6.      Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής, Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας του Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης»
7.      Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. Χριστόφας Παναγιώτης

8.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Β. Αιγαίου ΑΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Εισηγητής: κ. Τσιβγούλης Χρήστος

9.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στη ΓνωμοδοτικήΕπιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσηςναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται εντός θαλάσσιας ζώνης ευθύνηςτου Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, έτους 2024
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 Εισηγητής: κα Βαλάκου Σταυρίτσα

10.  Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγητής: κα Χιωτέλλη Εριφύλη

11.  Επιχορήγηση του Σωματείου «Πολυφωνική Χορωδία Μυτιλήνης» για κάλυψη της δαπάνης των εκδηλώσεων στα πλαίσια του «Χορωδιακού Φεστιβάλ Τίτος Ξηρέλλης»
12.  Καταβολή χρηματικού βοηθήματος στην άπορη δημότισσα με αρχικά ονόματος Ρ.Β.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: κ. Καρασάββας Νικόλαος

13.  Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», του Δήμου Μυτιλήνης
14.  Παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης στην οδό «Λοχαγού Γεωργίου Βούτσικα» στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης
15.  Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024
16.  Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024
17.  Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024
18.  Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024
19.  Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
20.  Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
21.  Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
22.  Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
23.  Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
24.  Έγκριση 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
25.  Έγκριση 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
26.  Έγκριση 16ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
27.  Έγκριση 17ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
28.  Έγκριση 18ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Καρέκος Παναγιώτης

29.  Έγκριση πληρωμής δαπάνης υδροδότησης καταυλισμού ROMA για τις περιόδους α) υπόλοιπο οφειλής 04/2020 και β) από 01/2021 έως και 02/2023, συνολικού ποσού 92.426,10 ευρώ
30.  Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, ήτοι του ισόγειου καταστήματος εντός του πάρκου της Δημοτικής Κοινότητας Πλακάδου
31.  Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, ήτοι του Κοινοτικού καφενείου Τρύγονα
32.  Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου – οικοπέδου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μόριας
33.  Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου για φύλαξη του αρχείου των  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
34.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 523/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΙΙ46ΜΓΘΓ-59Δ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου στον οικισμό Κάτω Τρίτους της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ