Τρίτη 26.09.2023

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με 39 θέματα ο Δήμος Μυτιλήνης

Προσκαλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσωΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence, στις 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, ημέραΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.      Αποδοχή 2ης δωρεάς συλλογής Γιάννη Γιαννέλλη – Θεοδοσιάδη
2.      Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων Μυτιλήνης την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 (Λευκή Νύχτα)
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

3.      Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Μυτιλήνης κατά την περίοδο 2023-2024
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

4.      Έγκριση δημιουργίας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Σοφιανού Μαρίας στο Πλωμάρι, με την κατεδάφιση απαιτούμενου τμήματος υφιστάμενου διαχωριστικού τοιχίου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

5.      Έγκριση αποτελεσμάτων έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔήμουΜυτιλήνης Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023
6.      Έγκριση 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
7.      Έγκριση 30ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
8.      Έγκριση 32ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
9.      Έγκριση 33ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
10.   Έγκριση 34ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
11.   Έγκριση 35ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
12.   Έγκριση 36ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023
13.   Χορήγηση 3ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης [ομάδες 1 (5 Απορριμματοφόρα), 2 (1 αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων)] της εταιρίας Περιβαλλοντική ή Helesi
14.   Έγκριση παράτασης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της τρέχουσας σύμβασης προμήθειας για την πράξη:  «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No 51» , ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΤΡΟΦΙΜΑ – ΣΑΛΑΣ Α.Ε.»
15.   Έγκριση  διαδικασιών παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης νέων τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δήμου Μυτιλήνης για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή της αναψυχής του κοινού
16.   Μίσθωση ακινήτου με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπαλλήλων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Πολιτισμού Τουρισμού και Κοινωνικής Προστασίας
17.   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ (Α.Π. 16990/23-05-2023)
18.   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα ΟδικήςΚυκλοφορίας (Α.Π. 17008, 17011, 17013, 17595)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

19.   Καταβολή χρηματικού βοηθήματος στον άπορο δημότη με αρχικά ονόματος Κ.T.
20.   Καταβολή χρηματικού βοηθήματος στον άπορο δημότη με αρχικά ονόματος Κ.E.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

21.   Έγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
22.   Έγκριση λύσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Υδρολογική – Υδραυλική Μελέτη του προς οριθέτηση τμήματος υδατορέματος Βαλέκου εντός των πολεοδομικών ορίων οικισμού Λουτροπόλεως Θερμής»
23.   Έγκριση επαύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής δημοτικού ακινήτου στο Πλωμάρι, ήτοι του παραδοσιακού καφενείου με το διακριτικό τίτλο «Αθανασιάδειο»
24.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ»
25.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ»
26.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
27.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»
28.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
29.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑ»
30.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
31.   Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση αναβάθμισης παλαιού κτιρίου σχολικού συγκροτήματος 6ου δημοτικού σχολείου Μυτιλήνης»
32.   Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
33.   Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση αναβάθμισης παλαιού κτιρίου σχολικού συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
34.   Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πλακόστρωτου στην Μόρια»
35.   Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΓΕΡΑΣ – ΘΕΡΜΗΣ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ – ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ – ΑΓΙΑΣΟΥ»
36.   Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Αγ. Γρηγόριο έως διακλάδωση προς Τάρτι»
37.   Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΜΟΡΙΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ), ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΑΦΑΛΩΝΑ, ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ»
38.   Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
39.   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ