Τετάρτη 25.05.2022

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου

        Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε στην ΕΙΔΙΚΗ-μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  τη Παρασκευή   21  Δεκεμβρίου  2022 και ώρα 18:30 μ.μ . στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

        Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και γ) της υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 2158/14-01-2022(ΦΕΚ Β΄ 67/14.01.2022) ΚΥΑ,  με χρήση της  υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί [αριθμός Εγκυκλίου 643/Α.Π.:69472/24.09.2021(Α.Δ.Α.  ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)].

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της παρούσης θα σας αποσταλεί email, με το οποίο αρχικά θα δηλώσετε ότι αποδέχεστε να συμμετάσχετε (1ο link) και την ώρα της συνεδρίασης θα μπορείτε να εισέλθετε στην τηλεδιάσκεψη   (2ο link).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 18:00μ.μ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ
  • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΛΟΓΩ ΛΗΞΕΩΣ ΑΦΟΎ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 3Η ΔΟΣΗ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο ·           Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου οικονομικού έτους 2022.

·       Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Αντιδήμαρχος  

Ιορδάνου Ιορδάνης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ