Παρασκευή 24.03.2023

Συντάξεις: Αυξήσεις έως 153 ευρώ το μήνα για ενστόλους [πίνακες]

Με περισσότερα χρόνια παραμονής σε υψηλότερο βαθμό, κούρεμα και μηδενισμός προσωπικής διαφοράς με τον επανυπολογισμό συντάξεων, και έμμεση αύξηση στρατιωτικών μερισμάτων όπως και του εφάπαξ, φέρνουν οι πρόσφατες αλλά και ήδη ψηφισμένες αλλαγές στο καθεστώς αποστρατείας και συνταξιοδότησης των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αποστράτων από Σώματα Ασφαλείας και Ενοπλες Δυνάμεις.

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση αυξάνονται κατά 1 ως 2 έτη τα όρια ηλικίας που θα μπορούν να παραμένουν σε υψηλότερο βαθμό οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ η αποστρατεία με ηλικιακό όριο συνδυάζεται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας.

Η ρύθμιση αφορά στα όρια ηλικίας αποστρατείας για το σύνολο των αξιωματικών των Ε.Δ. βαθμών υποστράτηγου έως συνταγματάρχη και αντιστοίχων, τα οποία και διαμορφώνονται ως εξής:

 • Στο 60ό έτος για συνταγματάρχες, πλοιάρχους, σμηνάρχους (αντί του 58ου).
 • Στο 61ο έτος για ταξίαρχους Στρατού Ξηράς, αρχιπλοιάρχους, ταξίαρχους Πολεμικής Αεροπορίας (αντί του 59ου).
 • Στο 61ο έτος για υποστράτηγους, υποναύαρχους, υποπτέραρχους (αντί του 60ού έτους).
 • Στο 65ο έτος (αντί του 63ου) για τους αξιωματικούς υγειονομικούς ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές με το βαθμό του υποστράτηγου υποναύαρχου, υποπτέραρχου.
 • Στο 64ο έτος (αντί του 62ου) για τους αξιωματικούς υγειονομικούς ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές με το βαθμό του ταξίαρχου, αρχιπλοίαρχου, ταξίαρχου Πολεμικής Αεροπορίας.
 • Στο 63ο έτος (αντί του 61ου) για τους αξιωματικούς υγειονομικούς ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές με το βαθμό του συνταγματάρχη πλοιάρχου, σμηνάρχου.
 • Στο 61ο έτος (αντί του 56ου) για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, με βαθμό αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 • Στο 60ό έτος (αντί του 55ου) για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, με βαθμό ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 • Στο 59ο έτος (αντί του 54ου) για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, με βαθμό λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 1. Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, με βαθμό υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 2. Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, με βαθμό ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 3. Στο 64ο έτος (αντί του 61ου) για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, με βαθμό ταξίαρχου και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.
 4. Στο 63ο έτος (αντί του 60ού) για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, με βαθμό συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Αμετάβλητα παραμένουν τα ηλικιακά όρια αποστρατείας για τους παρακάτω βαθμούς:

* Ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί, 53ο έτος.

* Υπολοχαγοί, ανθυποπλοίαρχοι, υποσμηναγοί, 53ο έτος.

* Λοχαγοί, υποπλοίαρχοι, σμηναγοί, 54ο έτος.

* Ταγματάρχες, πλωτάρχες, επισμηναγοί, 55ο έτος.

* Αντισυνταγματάρχες, αντιπλοίαρχοι, αντισμήναρχοι, 56ο έτος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ