Πέμπτη 29.02.2024

Σύνταξη: Χαράς ευαγγέλια για 100.000 παλαιούς συνταξιούχους – Πώς μηδένισαν τη διαφορά

Για πολλούς που είχαν μείνει με μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από το 2023, η αύξηση 3% που πήραν από 1ης/1/2024 πέρασε σχεδόν ολόκληρη στην τσέπη.

Περισσότερο κερδισμένοι είναι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και ακολουθούν από τα υπόλοιπα Ταμεία (ΔΕΚΟ, Δημόσιο).

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Συνταξιούχοι του ΙΚΑ με 33 έως 35 έτη ασφάλισης παίρνουν μέση σύνταξη 1.034 ευρώ (ανταποδοτική και εθνική) και 22 ευρώ μέση προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας πήραν επίδομα προσωπικής διαφοράς 150 ευρώ, ενώ με την αύξηση 3% μηδένισαν την προσωπική διαφορά κερδίζοντας καθαρή αύξηση 10 ευρώ. Το 2023 έπαιρναν 1.056 ευρώ από σύνταξη και προσωπική διαφορά, ενώ το 2024 λαμβάνουν 1.065 ευρώ σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά.

* Συνταξιούχοι του ΙΚΑ με 37 έως 39 έτη ασφάλισης το 2023 είχαν μέση σύνταξη 1.262 ευρώ (ανταποδοτική και εθνική) και 13 ευρώ μέση προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας πήραν επίδομα 150 ευρώ, ενώ με την αύξηση 3% μηδένισαν και την προσωπική διαφορά κερδίζοντας καθαρή αύξηση 25 ευρώ. Από τα 1.275 ευρώ που έπαιρναν με σύνταξη και προσωπική διαφορά το 2023, ανέβηκαν στα 1.300 ευρώ το 2024 χωρίς προσωπική διαφορά.

Από το Δημόσιο κερδισμένοι με μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς από την αύξηση του 2024 βγήκαν οι συνταξιούχοι με 40 έτη, ενώ οι συνταξιούχοι με λιγότερα έτη (35 έως 38) μείωσαν τη διαφορά και θα περιμένουν το 2025 και το 2026 για να τη μηδενίσουν.

Για παράδειγμα:

* Συνταξιούχοι του Δημοσίου με 40 έτη ασφάλισης, το 2023 είχαν μέση σύνταξη 1.303 ευρώ (ανταποδοτική και εθνική) και 37 ευρώ μέση προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας πήραν επίδομα 150 ευρώ, ενώ με την αύξηση 3% μηδένισαν και την προσωπική διαφορά, με τη σύνταξη να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1.342 ευρώ το 2024.

* Συνταξιούχοι του Δημοσίου με 37 έως 39 έτη ασφάλισης, το 2023 είχαν μέση σύνταξη 1.247 ευρώ (ανταποδοτική και εθνική) και 59 ευρώ μέση προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι πήραν επίδομα 150 ευρώ, ενώ με την αύξηση 3% μείωσαν την προσωπική διαφορά αφήνοντας υπόλοιπο 22 ευρώ που θα μηδενιστεί το 2025.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ