Δευτέρα 17.01.2022

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα των 15 νέων μεταρρυθμίσεων

Με έργα-μεταρρυθμίσεις θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες η υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, των 32 δισ., που θα χρηματοδοτηθεί αρχικά με εθνικούς πόρους.

Η έναρξη των έργων εξασφαλίζεται από την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη, με την οποία τα πρώτα έργα του Ταμείου θα ενσωματωθούν αρχικά στο ΠΔΕ και θα περάσουν σε δεύτερη φάση στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, όταν εγκριθεί από την Ε.Ε. το τελικό κείμενο του Εθνικού Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται στην τελική ευθεία για την αποστολή του κειμένου αυτού στις Βρυξέλλες και του τελικού κειμένου στις 15-20 Φεβρουαρίου.

Στο πρώτο πακέτο “ώριμων” έργων-μεταρρυθμίσεων που δρομολογεί άμεσα η Ελλάδα περιλαμβάνονται:

1. Η δημιουργία των δικτύων πέμπτης γενιάς 5G. Εκτός από τη δεδομένη αναβάθμιση πλήθους υπηρεσιών, μέσω του καινοτόμου επενδυτικού ταμείου “Φαιστός”, το ένα τέταρτο των εσόδων της δημοπράτησης των αδειών 5G κατευθύνεται στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος εταιρειών με αντικείμενο υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στο 5G. Παράλληλα, σχεδιάζεται η κάλυψη των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου από δίκτυα 5G.

2. Η ψηφιοποίηση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Στόχος είναι η γενικότερη αναβάθμιση, η προώθηση της τηλεκπαίδευσης, η αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των επαγγελματικών λυκείων.

3. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας και παραγωγής. Στόχος είναι να στηριχθεί η βασική έρευνα με αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων και επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες αιχμής.

4. Η ψηφιοποίηση της υγείας. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε επίπεδο νοσοκομείων, ενώ επιπλέον στόχος θα είναι η δημιουργία της κάρτας ασθενούς από το σύνολο των πηγών υγείας, καθώς και πολιτικές πρόληψης, όπως η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος εμβολιασμών και κίνητρα για την έγκαιρη ανίχνευση νοσημάτων.

5. Η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης. Παράλληλα με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών θα προχωρήσουν η ενίσχυση των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των δικαστηρίων, η λειτουργία ειδικών τμημάτων, η ενίσχυση και κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων.

6. Τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Αφορά την εκπόνηση και θεσμοθέτηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, για το σύνολο των δήμων της χώρας, καθώς και ειδικών όρων δόμησης για περιοχές της χώρας.

7. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Πρόκειται για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ” και αφορά κτίρια του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα θα περιορίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση του κόστους ενέργειας και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

8. H καταπολέμηση διακρίσεων. Αυτό θα γίνει μέσα από εξειδικευμένα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες και εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

9. Νέα προγράμματα κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά θα συνδέουν την αμοιβή των εκπαιδευτικών φορέων με τα αποτελέσματα, τα οποία θα δίνουν έμφαση σε δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

10. Οι αναδασώσεις 500.000 στρεμμάτων σε υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.

11. Περαιτέρω ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη διεύρυνση της φορολογικής βάση και τελικά τη μείωση των φόρων.

12. Η διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων με το δίκτυο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.

13. Χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο την αύξηση των εξαγωγών και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, επενδύσεις στους τομείς των πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών, την έρευνα και ανάπτυξη, τα βιομηχανικά πάρκα κ.ο.κ.

14. Η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής των επιχειρήσεων. Στόχος η αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού σε σχετικές δεξιότητες.

15. Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, έξυπνων υποδομών-μεταφορών. Αυτό θα γίνει με επενδύσεις σε οδικούς άξονες, σε λιμένες, αερολιμένες και σε συνδυασμένες πολυτροπικές μεταφορές.

H ελληνική διαπραγματευτική ομάδα έχει ολοκληρώσει τις τεχνικές συζητήσεις για το προσχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και για τη διάθεση των επιδοτήσεων ύψους 16,4 δισ. αλλά και για τα δάνεια ύψους 13 δισ. ευρώ. Τούτο, όταν 11 χώρες της Ε.Ε. δεν έχουν καταθέσει ακόμη ολοκληρωμένο προσχέδιο.

 

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://www.capital.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ