Σάββατο 02.03.2024

Τέλος στο πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Καταργείται από τις φετινές δηλώσεις το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τη διάταξη που θα συμπεριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής εφόσον το ποσό του φόρου δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωσης τους και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, ή πιστωτικό ή προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ δεν θα  πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο που ανέρχεται στα 100 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

3:11 μμ

re