Παρασκευή 27.01.2023

Τηλεργασία: 1 στους 5 μπορεί να δουλέψει από το σπίτι του

Το ξέσπασμα της πανδημίας οδήγησε σε αύξηση της τηλεργασίας, ωστόσο, οι πραγματικές της δυνατότητες είναι ακόμα μεγαλύτερες και συμβαδίζουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Μάλιστα, στο πλαίσιο της ειδικής μελέτης του «Το μέλλον της εργασίας – Επαγγέλματα με δυνατότητα τηλεργασίας» αναφέρει πως: «…ήδη πολλές επιχειρήσεις αξιολογούν τις δυνατότητες μετάβασης, μετά την πανδημία, σε ένα υβριδικό μοντέλο με συνδυασμό τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας των εργαζομένων».

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται (Eurostat-LFS, 2021) το ποσοστό των πολιτών που τηλεργάζονταν το 2020 στην Ελλάδα έφτασε στο 7% (από 1,9% το 2019), όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 12%. Επίδοση που έφερε τη χώρα μας στη 19η θέση της κατάταξης των Ε.Ε.-27 με βάση το ποσοστό τηλεργασίας.

Αξιοσημείωτο είναι πως από τα συνολικά 120 επαγγέλματα (μελέτη του Joint Research Centre) της διεθνούς κατηγοριοποίησης επαγγελμάτων μόλις τα 24 έχουν πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας, τα 40 έχουν μερική δυνατότητα, ενώ τα 56, δηλαδή σχεδόν το 50% των επαγγελμάτων, δεν έχουν καμία δυνατότητα.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία απασχόλησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2019), από το σύνολο των 3.911.031 απασχολουμένων στη χώρα προκύπτει ότι ποσοστό 18,8% (734.667 απασχολούμενοι) απασχολείται σε επαγγέλματα με πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας, π.χ., υπάλληλοι γραφείου, επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα κ.ά. Το 38,8% (1.517.643 απασχολούμενοι) έχει μερική δυνατότητα τηλεργασίας, π.χ., πωλητές, μηχανικοί κ.ά., ενώ 1.658.721, δηλαδή το 42,4%, ασκούν επαγγέλματα που δεν έχουν καμία δυνατότητα τηλεργασίας, π.χ., οδηγοί αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων κ.ά.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας, κατά τον ΣΕΒ, είναι να υιοθετηθούν το ταχύτερο πολιτικές και μέτρα εφαρμογής που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, την ανάλογη οργάνωση της εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας), και τη βελτίωση της θέσης της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό της παραγωγής και της εργασίας. «Για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, οι επενδύσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, και είναι δεκτικές ψηφιακού μετασχηματισμού, γιατί με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί η θέση των εργαζομένων με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες παραγωγικές θέσεις εργασίας», όπως υποστηρίζει.

To νομοθετικό πλαίσιο και το δικαίωμα αποσύνδεσης

Με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 ρυθμίζονται βασικά ζητήματα τηλεργασίας όπως:

* Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.

* Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών κ.λπ.

* Εντός οκτώ ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο τους όρους εργασίας που διαφοροποιούνται λόγω της τηλεργασίας (δικαίωμα αποσύνδεσης, υποχρέωση για την προστασία επαγγελματικών δεδομένων, όροι υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.).

* Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζομένου, αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία.

* Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργαζομένους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

* Ο εργοδότης ελέγχει την απόδοση του εργαζομένου κατά τρόπο που σέβεται την ιδιωτική του ζωή και είναι σύμφωνος με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

* Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως, να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

* Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη δηλώνονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://eleftherostypos.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ