Τρίτη 05.07.2022

Το “μεγάλο στοίχημα” του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα κάθε κυβέρνησης.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (Κτπ), η οποία υπάγεται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει αναλάβει τα σημαντικότερα έργα στον εξεταζόμενο τομέα, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της και σε φάση υλοποίησης 240 έργα, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, έως τα τέλη του έτους εκτιμάται ότι θα δημοπρατήσει ακόμη 60 – 65 έργα, ύψους σχεδόν 1,5 δις ευρώ, με κύριο φορέα χρηματοδότησης το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε ψηφιακά έργα

Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο, στοχεύει στην υλοποίηση μιας σειράς ψηφιακών παρεμβάσεων σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα σε έργα που σχετίζονται με:

-Τη δικαιοσύνη, με τη δημιουργία του Εθνικού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice).

-Τη γεωργία με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα και την εξωστρεφή γεωργία.

-Την υγεία, με την ψηφιοποίηση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση της τηλεϊατρικής.

-Τον τουρισμό, με το ενιαίο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων και τον ψηφιακό Μετασχηματισμό του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού.

-Τη ναυτιλία, με το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του Υπουργείου Ναυτιλίας.

-Το υπουργείο Εξωτερικών, με το σύστημα υποστήριξης στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού, τη ψηφιοποίηση των διπλωματικών και ιστορικών Αρχείων του, τον εκσυγχρονισμό κρυπτογραφικών ΤΠΕ υποδομών ασφαλείας και την πλατφόρμα Παγκόσμιου Ψηφιακού Κέντρου Πληροφοριών.

-Τις επιχειρήσεις, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό περίπου 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων με voucher, τη χρηματοδοτική στήριξη 1.000 βιομηχανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη μετάβασής τους στο Cloud και την αναβάθμιση ή αντικατάσταση 500.000 ταμειακών μηχανών και 100.000 παλαιών συστημάτων POS.

-Τις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία, με τη δημιουργία δικτύου μικροδορυφόρων, την ανάπτυξη δικτύων 5G στο σύνολο των αυτοκινητόδρομων, τη δημιουργία υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στα ελληνικά νησιά, την εγκατάσταση οπτικών ινών σε 120.000 κτήρια και την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και δικτύων WiFi σε απομακρυσμένες περιοχές.

Όπως σχολιάζουν στελέχη της εγχώριας αγοράς τεχνολογίας και πληροφορικής, “τα ανωτέρω έργα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, με τις εταιρείες του κλάδου να χρειάζεται να επιδείξουν αυξημένη εγρήγορση και αποτελεσματικότητα”.

Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, δύναται στην Ελλάδα να δημοπρατηθούν και, έως το 2026, έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σχεδόν 6 δις ευρώ, καθώς είναι σαφής η κατεύθυνση της ΕΕ για την επίτευξη “ψηφιακού άλματος”.

Πάντως, πριν από μερικές ημέρες, η ΚτΠ προκήρυξε ακόμα ένα σημαντικό έργο. Πρόκειται για το έργο “Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service)”, ύψους 57,8 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών έως τις 11 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, στόχος της επιδιωκόμενης σύμβασης είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου) στο πλαίσιο του κυβερνητικού νέφους G-Cloud επόμενης γενιάς (G-Cloud NxG).

Φώτης Φωτεινός 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ