Κυριακή 25.02.2024

Τροπολογία ΚΚΕ για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

 

Θέμα: Θέσπιση επιδόματος μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, επαγγελματίες, επιστήμονες, έμποροι και αγρότισσες, είναι αναγκασμένες να εργάζονται μέχρι τον τοκετό και να επιστρέφουν στη δουλειά σε πολύ σύντομο διάστημα μετά από αυτόν, αφού ακόμα και το επίδομα μητρότητας που προβλέπεται για αυτές (άρθρο 6 του ν. 4097/2012) περιορίζεται μόλις σε 200 ευρώ μηνιαίως για συνολική διάρκεια τεσσάρων μηνών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η θεσμοθέτηση επιδόματος μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες στο ύψος του κατώτατου μισθού, με διάρκεια 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά τον τοκετό, και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να μην είναι αναγκασμένες να εργάζονται μέχρι τη γέννα και να επιστρέφουν στη δουλειά όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τον τοκετό.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

 

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

1.Το επίδομα μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες διαμορφώνεται στο ύψος του κατώτατου μισθού, και η διάρκεια καταβολής του ορίζεται σε 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά τον τοκετό, ανεξάρτητα από την κατοχή ασφαλιστικής ενημερότητας.  Η χρηματοδότηση του επιδόματος θα γίνεται με δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  1. Οι ως άνω αυτοαπασχολούμενες γυναίκες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα ενός έτους από τον τοκετό.
  2. Το ως άνω διάστημα καταβολής του επιδόματος μητρότητας υπολογίζεται στο συντάξιμο χρόνο.
  3. Kάθε αντίθετη διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου καταργείται.

 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Παπαρήγα Αλέκα

Μανωλάκου Διαμάντω

Δελής Γιάννης 

Κανέλλη Λιάνα 

Κομνηνάκα Μαρία

Λαμπρούλης Γιώργος 

Συντυχάκης Μανώλης

 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ