Τετάρτη 29.11.2023

Βραχυχρόνια μίσθωση: Ραντεβού µε την εφορία για τους ιδιοκτήτες 58.000 ακινήτων

Ριζικές αλλαγές στην αγορά βραχυχρόνιας µίσθωσης επιφέρει η κυβέρνηση, καθώς το οικονοµικό επιτελείο ανακοίνωσε πακέτο µέτρων ενταγµένο στο γενικότερο πλαίσιο περιστολής της φοροδιαφυγής. Από τη µία αφήνει ανέγγιχτα τα δύο τρίτα των Airbnb, που ανήκουν σε ιδιώτες µικροϊδιοκτήτες, χωρίς να αλλάζει τίποτα στο καθεστώς λειτουργίας τους – αρκεί να µη φοροδιαφεύγουν, φυσικά. Αυτά είναι περισσότερα από 111.000 ακίνητα.

Από την άλλη, όµως, επιβαρύνει µε ΦΠΑ και τέλος παρεπιδηµούντωνσχεδόν 58.000 ακίνητα, υποχρεώνοντας τους διαχειριστές τους να ανοίξουν βιβλία ατοµικής επιχείρησης ή νοµικού προσώπου. Πρόκειται για 7.440 διαχειριστές που έως τώρα ήταν φυσικά πρόσωπα και διαχειρίζονται ο καθένας από τρία ακίνητα και πάνω. Προς την κατεύθυνση αυτή δηµιουργείται νέος κωδικός δραστηριότητας (ΚΑ∆) ειδικά για τη βραχυχρόνια µίσθωση. Σε αυτόν έχουν υποχρέωση να ενταχθούν και τα ήδη υφιστάµενα νοµικά πρόσωπα, που ανέρχονται σε 5.300 και διαχειρίζονται περισσότερα από 27.000 ακίνητα. Σε περίπτωση, δε, που το σύνολο των διαµερισµάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήµατος κατοικιών διατίθεται προς βραχυχρόνια µίσθωση, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυµα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση. Με τη ρύθµιση αυτή ικανοποιείται ένα από τα βασικά αιτήµατα των ξενοδόχων. Είναι χρήσιµο επίσης να σηµειωθεί ότι περισσότεροι από τους µισούς ιδιώτες διαχειριστές που καλούνται να ανοίξουν βιβλία, δηλαδή 4.100 φυσικά πρόσωπα, έχουν ακριβώς τρία ακίνητα. Αλλα 1.687 φυσικά πρόσωπα διαχειρίζονται τέσσερα ακίνητα.

Επίσης, το σύνολο των 168.819 ακινήτων που είναι καταχωρισµένα στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής της ΑΑ∆Ε θα υποχρεούνται από την αρχή του επόµενου έτους να καταβάλλουν φόρο διαµονής («πράσινος φόρος» θα ονοµάζεται πλέον).

Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο ΜΟU, που υπέγραψε µέσα στην εβδοµάδα η ΑΑ∆Ε µε τις τρεις µεγάλες πλατφόρµες βραχυχρόνιας µίσθωσης (Airbnb, Booking και VRBO), εντατικοποιούνται οι έλεγχοι µε βάση τα δεδοµένα που παρέχουν οι πλατφόρµες και επιβάλλονται ακόµα πιο αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση φοροδιαφυγής ή παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών πλην της διαµονής και της παροχής κλινοσκεπασµάτων, όπως προβλέπει ο ορισµός της βραχυχρόνιας µίσθωσης.

Σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία, προς µεγάλη έκπληξη των ξενοδόχων, το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης αυξάνει τον φόρο διαµονής / «πράσινο φόρο», ανάλογα µε την κατηγορία του καταλύµατος. Ετσι, οι τιµές διαµορφώνονται σε 1,5 ευρώ την ηµέρα για τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων, 3 ευρώ για 3 αστέρων, 7 ευρώ για 4 αστέρων και 10 ευρώ για 5 αστέρων. Στα ενοικιαζόµενα δωµάτια, όπως και στη βραχυχρόνια µίσθωση, το τέλος ανέρχεται σε 1,5 ευρώ την ηµέρα. Το όφελος από αυτό το τέλος υπολογίζεται σε 240 εκατ. ετησίως και θα χρησιµοποιηθεί για τη µόνιµη αύξηση του λογαριασµού που καλύπτει το κόστος αποκατάστασης από τις φυσικές καταστροφές.

Οι ξενοδόχοι, πάντως, εµφανίζονται δυσαρεστηµένοι από την εν λόγω αύξηση, τη στιγµή µάλιστα που ζητούσαν την ολική κατάργηση του φόρου διαµονής.

Οπως τονίζουν, θα είναι αρκετές οι περιπτώσεις των ξενοδοχείων όπου το συγκεκριµένο τέλος θα φτάνει ή και θα υπερβαίνει το 10% της τιµής εκµίσθωσης του δωµατίου. Για παράδειγµα, πελάτης ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Ξάνθη µε τιµή εκµίσθωσης του δωµατίου 109 ευρώ θα επιβαρύνεται µε «πράσινο» τέλος 10 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το ποσό θα είναι κυριολεκτικά αµελητέο, καθώς βίλα που νοικιάζεται βραχυχρόνια στη Μύκονο µε µίσθωµα 1.800 ευρώ θα επιβαρύνεται µε «πράσινο» τέλος 1,5 ευρώ.

Τέλος, η εξαγγελθείσα υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση περιουσίας περιορίστηκε σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ, κάτι που αφορά και ξενοδοχειακές µονάδες και αλυσίδες ξενοδοχείων. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει πληµµύρα, σεισµό και πυρκαγιά και να αφορά το κτίριο, τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό και τα αποθέµατα. Από 1ης/1/2024 οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν θα αποζηµιώνονται από την κρατική αρωγή.

*Δημοσιεύθηκε στο Money Pro της εφημερίδας Παραπολιτικά στις 23.09.2023.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ