Τρίτη 28.09.2021

Υποχρεώσεις αμπελουργών στα πλαίσια του τρύγου 2021

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου-Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους αμπελουργούς του νησιού ότι σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση σταφυλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια που δεν είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκομιδή των σταφυλιών ή κατά την παράδοσή τους, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές) απόκομμα του Αμπελουργικού τους Μητρώο

Επιπλέον, όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας παραγωγικά με οινοποιήσιμες ποικιλίες υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού, βάση της ενωσιακής και εθνικήσ νομοθεσίας, να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.

Οι αμπελουργοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις που είτε υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής είτε κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί είτε για λόγους ανωτέρας βίας.

Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021 γίνεται μόνο μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) με ημερομηνία έναρξης από την 1η Αυγούστου 2021 έως την 30η Νοεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 2254029108 και 2254351244.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ