Σάββατο 04.02.2023

Υπόθεση Novartis: To σκεπτικό της απόφασης για τα αρχειοθετηθούν οι δικογραφίες που αφορούν Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο

Δεν αποδεικνύεται ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας Novartis από τον Άδωνι Γεωργιάδηυπουργό Ανάπτυξης σήμερα, ούτε προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων εκ μέρους του. Σε ό,τι αφορά στον τέως επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και ΜετανάστευσηςΔημήτρη Αβραμόπουλο, δεν προέκυψαν πιστώσεις που να προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να σχετίζονται με την εταιρεία Novartis. Τα παραπάνω αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι οικονομικοί εισαγγελείς, στις διατάξεις που εξέδωσαν με τις οποίες θέτουν στο αρχείο, έπειτα από περίπου πέντε χρόνια ερευνών, τις δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί για τους κ. κ. Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο, οι οποίοι ελέχθησαν για την υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας.

Όπως δε αναφέρεται στις διατάξεις των εισαγγελέων περί αρχειοθέτησης των σχετικών δικογραφιών, οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», εξαιτίας των οποίων τα ονόματα (και) των δυο παραπάνω πολιτικών προσώπων ενεπλάκησαν στην υπόθεση, είναι αόριστες.

Σύμφωνα ακόμη με τους οικονομικούς εισαγγελείς που ερεύνησαν την υπόθεση δεν προέκυψε καμία ένδειξη περί της τέλεσης αξιόποινης πράξης εκ μέρους των κ.κ. Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο.

Τι αναφέρουν στις διατάξεις τους οι εισαγγελείς

Μεταξύ άλλων οι εισαγγελείς, αναφέρουν στις διατάξεις τους τα εξής:

– Από τις ενέργειες του Άδωνι Γεωργιάδη δεν αποδεικνύεται ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας Novartis ή βλάβη των συμφερόντων των ανταγωνιστριών εταιρειών σε κάθε δε περίπτωση η συμπεριφορά του δεν αποδεικνύει άτομο που έχει δωροδοκηθεί και που επιχειρεί να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της εταιρείας.

– Από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του Δημήτρη Αβραμόπουλου δεν προέκυψαν πιστώσεις που να προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να σχετίζονται με την εταιρεία Νovartis

Συνεπώς, όπως αναφέρεται στις διατάξεις περί αρχειοθέτησης, από το υφιστάμενο αποδεικτικό υλικό, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της παθητικής δωροδοκίας- δωροληψίας πολιτικών αξιωματούχων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ