Δευτέρα 20.03.2023

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο των ελεγκτών 900 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Περισσότερες από 470 υποθέσεις που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικώνλογαριασμών, πλατφόρμες παραγγελιών, κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων και 155 υποθέσεις μεγάλης απάτηςστον ΦΠΑ μπαίνουν στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού. Με απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, παρέχονται οδηγίες και εντολές στον ελεγκτικό μηχανισμό να δώσει έμφαση σε 900 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Διοίκησης της ΑΑΔΕ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το έτος 2023, έχουν τεθεί στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) οι παρακάτω στόχοι, που αφορούν υποθέσεις ερευνών:

 1. Διενέργεια τουλάχιστον 470 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ, που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.
 2. Διενέργεια τουλάχιστον 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ.
 3. Διενέργεια τουλάχιστον 170 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΥΕΔΔΕ.
 4. Διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τις ΥΕΔΔΕ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, δηλαδή έχουν τις περισσότερες πιθανότητες εντοπισμού μεγάλης φοροδιαφυγής, αλλά και είσπραξης των σχετικών ποσών που θα καταλογισθούν.

Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται οι κάτωθι υποθέσεις:

 • Υποθέσεις ταυτόχρονων ελέγχων, που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές Αρχές.
 • Έρευνες-έλεγχοι κατόπιν εντολής του διοικητή της ΑΑΔΕ ή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).
 • Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.
 • Έρευνες-έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.
 • Έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί ειδική έκθεση ελέγχου λήψης διασφαλιστικών μέτρων στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς και έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί έγγραφο για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.
 • Έρευνες-έλεγχοι οι οποίες κατά τη δημοσίευση της παρούσης βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.
 • Υποθέσεις που αφορούν διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης, για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι

Παράλληλα, οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) έλαβαν εντολή να διενεργήσουν το 2023 τουλάχιστον 15.500 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους. Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογικών υποθέσεων:

 • Υποθέσεις με επιστροφές φόρων.
 • Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος, όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο.
 • Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.
 • Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
 • Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο ΟΠΣ Elenxis.
 • Υποθέσεις που αφορούν εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
 • Υποθέσεις που αφορούν πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
 • Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές Αρχές.
 • Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ