Δευτέρα 03.10.2022

Αυτά είναι τα 10 λάθη που μπορούν να… μπλοκάρουν μεταβιβάσεις ακινήτων

Οι 10 πιο συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις των φορολογικών υπηρεσιών για θέματα που αφορούν στη διόρθωση λαθών και παραλείψεων κατά τις διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ΦΜΑ και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ματαιωθεί μια διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου που ξεκίνησε να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

1 Οταν διαπιστώνεται λάθος των στοιχείων ακινήτου με Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;
Μετά την καταχώριση του ΑΤΑΚ στην ενότητα στοιχεία ακινήτου εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του ακινήτου όπως εμφανίζονται στη δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9-ΕΝΦΙΑ. Δεν διορθώνονται από την εφαρμογή του ΦΜΑ, αλλά ο κάθε πωλητής θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις στη δική του δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9-ΕΝΦΙΑ) και μετά να υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ.

2 Καταχωρήθηκαν από τον συμβολαιογράφο στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης ΦΜΑ τα στοιχεία των συμβαλλόμενων (πωλητή/ών-αγοραστή) των νομ. εκπροσώπων και διαπιστώνεται ότι δεν ταυτίζονται με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν;
Θα πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία στην αρμόδια ΔΟΥ.

3 Πού και πώς υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις ΦΜΑ;
Αρχικά θα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ που υποβλήθηκε η αρχική δήλωση ΦΜΑ. Σε επόμενες εκδόσεις της εφαρμογής προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχης εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΜΑ.

4 Διορθώνεται η δήλωση από τους συμβαλλόμενους (πωλητή/ές-αγοραστή);
Οχι. Εάν απορρίψουν/δεν υποβάλλουν τη δήλωση, η δήλωση θα επιστρέψει προς διόρθωση στον συμβολαιογράφο.

5 Αν απορριφθεί μία δήλωση, ποια διαδικασία ακολουθείται από τον συμβολαιογράφο; Μέχρι ποιο στάδιο η δήλωση διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο;
Μέχρι την τελευταία αποδοχή/υποβολή από τους συμβαλλόμενους. Η δήλωση διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο (αφού πρέπει πρώτα να ακυρωθούν τα ΦΥΑΑ για διορθώσεις μέχρι το πεδίο «Καταβληθέν Τίμημα Μεταβιβαζόμενου Ακινήτου»). Στη συνέχεια μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά ή να υποβληθεί ξανά προς τους συμβαλλομένους για αποδοχή.

6 Λάθος αγοραστής σε προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση. Πώς γίνεται από τον συμβολαιογράφο η διόρθωση;
Οταν έχει καταχωρηθεί λάθος αγοραστής για να γίνει η διόρθωση-αλλαγή αγοραστή, θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου και μετά να γίνει η διόρθωση.

7 Διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο η λάθος ΔΟΥ του ακινήτου μετά την αποδοχή της δήλωσης;
Οχι. Θα ακυρωθεί η δήλωση από τον συμβολαιογράφο και θα συνταχθεί από την αρχή νέα αρχική δήλωση ΦΜΑ.

8 Τι γίνεται σε περίπτωση λάθους καταχώρισης αριθμού ή ημερομηνίας συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο;
Δεν θα μπορούν να διορθωθούν από τον συμβολαιογράφο. Το οποιοδήποτε λάθος καταχώρισης στον αριθμό ή την ημερομηνία του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο θα διορθώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ μετά από αίτημα του και ανέβασμα του σωστού αρχείου στην εφαρμογή.

9 Πώς λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι σε περίπτωση ακύρωσης δήλωσης και μη σύνταξης συμβολαίου;
Μετά την υποβολή ακυρωτικής δήλωσης από τον συμβολαιογράφο, οι συμβαλλόμενοι λαμβάνουν μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για τη σχετική δήλωση.

Μητσοτάκης: Ιστορική μέρα η σημερινή – Κλείνει ο κύκλος των μνημονίων και ανοίγει νέα εποχή ανάπτυξης και ευημερίας

Ενισχυμένη εποπτεία: Επιτέλους τέλος και επιστροφή στην κανονικότητα

10 Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από τους συμβαλλομένους σε περίπτωση μη σύνταξης του συμβολαίου;
Θα πρέπει να γίνει αποδοχή/έγκριση της ακυρωτικής δήλωσης από τον αγοραστή.

Φόρος εισοδήματος: Οι προθεσμίες για δηλώσεις και πληρωμές

Τις νέες προθεσμίες εξόφλησης των φόρων που προκύπτουν από την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως (οι προθεσμίες αυτές) διαμορφώθηκαν μετά τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές, καθορίζει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022 και η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις αυτές πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 31η.8.2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι επόμενων μηνών.

Εκπτωση

Οταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η.8.2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση 3%.

Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022, είτε στη ΔΟΥ (χειρόγραφα) είτε με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και ο φορολογούμενος κληθεί για έλεγχο δικαιολογητικών στη ΔΟΥ, εάν η δήλωση εκκαθαριστεί μετά την 31η Αυγούστου 2022, ο φόρος δύναται να καταβληθεί εφάπαξ ή σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αν ο φόρος στην περίπτωση αυτή εξοφληθεί εφάπαξ εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, παρέχεται η έκπτωση 3%.

Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 5 επόμενων μηνών.

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://eleftherostypos.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ