Τετάρτη 29.11.2023

Airbnb: Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις – Τι προβλέπεται για το τέλος διαμονής και τα πρόστιμα

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τις νέες ειδικές ρυθμίζειςπου προβλέπονται για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τον τουρισμό. Οι νέες αλλαγές που θεσπίζονται στο νομοσχέδιο, όσον αφορά τις κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχουν ως στόχο αφενός τη διασφάλιση ίσων όρωνανταγωνισμού με τα ξενοχοχεία και αφετέρου την ανάπτυξη του κλάδου που συνεισφέρει ιδιαίτερα στην τουριστική κινητικότητα.

Ειδικότερα, οι ρυθμίζεις που εισάγονται θα ισχύουν από 1.1.2024

  • Επεκτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονήςπαρεπιδημούντων, που είναι 0,5 % επί των εσόδων, υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το τέλος παρεπιδημούντων εισπράττεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.
  • Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο).
  • Καταργείται ο φόρος διαμονής ο οποίος επιβάλλεται σήμερα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και αντικαθίσταται από το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» το οποίο θα επιβαρύνει επιπλέον και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με 1,5 ευρώ την ημέρα.

Η παλιά και η νέα κλίμακα έχουν ως εξής:

Κατηγορία Ποσό ανά ημέρα σήμερα Νέα τιμή Αύξηση
1-2 αστέρων 0,50€ 1,50€ 1,00€
3 αστέρων 1,50€ 3,00€ 1,50€
4 αστέρων 3,00€ 7,00€ 4,00€
5 αστέρων 4,00€ 10,00€ 6,00€
Ενοικιαζόμενα δωμάτια 0,50€ 1,50€ 1,00€
Τουριστικές κατοικίες 0,00€ 10,00€ 10,00€
Βραχυχρόνια μίσθωση 0,00€ 1,50€ 1,50€

To τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή και στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής διαθέτει ένα ή δύο ακίνητα.

  • Αυστηροποιούνται τα πρόστιμα για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Το νέο πρόστιμο ορίζεται, ανά φορολογικό έτος, στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο € 5.000. Σήμερα το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση μη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης είναι οριζόντιο, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και επιβάλλεται στον διαχειριστή, είτε είναι κύριος ή επικαρπωτής ή τρίτος.
  • Τίθεται όριο 60 ημερών στη διάρκεια της μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια. Διευκρινίζεται ότι το όριο των 60 ημερών δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στο χρόνο (ρύθμιση που είχε συζητηθεί παλαιότερα) αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Έτσι, θα επιτρέπεται για παράδειγμα η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στη χρονιά με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Ο νέος ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμορφώνεται ως εξής: «Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων».
  • Στην περίπτωση που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ