Δευτέρα 05.12.2022

Αίτημα για αναπροσαρμογή στις τιμές των τιμολογίων της ΔΑΕΦΚ

Κύριοι,

Η Περιφέρειά μας τελευταία έχει ζήσει δύο σοβαρά σεισμικά γεγονότα, της 12ης-6-2017 στη Λέσβο και της 30ης-10-2020 στη Σάμο, και προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της. Με τις όποιες καθυστερήσεις εκδίδονται οι άδειες είτε για την ανακατασκευή των κατεδαφισθέντων κτιρίων (κόκκινα), είτε για την επισκευή των πληγέντων (κίτρινα) και ήδη έχουν ανεγερθεί ή επισκευασθεί κάποια.

Όμως οι τελευταίες μεγάλες αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά έχουν καταστήσει απαγορευτική τη  συνέχιση των εργασιών ειδικά για τα κίτρινα κτίρια.  Παρατηρείται το φαινόμενο, πολλοί ιδιοκτήτες ενώ έχουν εκδώσει την οικοδομική άδεια επισκευής ή ανέγερσης να μην προχωρούν στην υλοποίησή της, λόγω του αυξημένου κόστους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που προτιμούν να επιστρέψουν τη πρώτη δόση της Δ.Κ.Α. που έχουν λάβει και να μην προχωρήσουν σε εργασίες, αφήνοντας το κτίσμα στη τύχη του δηλαδή στη πλήρη κατάρρευση. Αυτό όπως γίνεται κατανοητό, θα σημάνει τον ολοκληρωτικό μαρασμό των πληγέντων οικισμών σε σημείο εξαφάνισής τους από το χάρτη.

Από την αρχή είχαμε εκφράσει επιφυλάξεις για τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 6772/Β9β/12-12-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 3201Β/30-12-2011) για το τιμολόγιο των εργασιών επισκευής των πληγέντων κτισμάτων. Τώρα όμως η κατάσταση έχει φθάσει σε οριακό σημείο. Πρέπει να γίνει άμεσα αναθεώρηση των προβλεπόμενων τιμών για να καλυφθούν οι εκρηκτικές αυξήσεις του τελευταίου χρόνου.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε στις τιμές μονάδας που αναφέρονται:

α) στην Απόφαση ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18-7-2017 (ΦΕΚ 2584Β/25-7-2017) για το σεισμό της Λέσβου και

β) στην Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/26169/Α325/27-11-2020 (ΦΕΚ 5293Β/1-12-2020) για το σεισμό της Σάμου.

να δοθεί αναθεώρηση 20% στις αναφερόμενες τιμές μονάδας των αποφάσεων αυτών.

Στο δε τιμολόγιο των εργασιών επισκευής πληγέντων κτισμάτων που προβλέπεται στην  υπ’ αριθμ. 6772/Β9β/12-12-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 3201Β/30-12-2011) προτείνουμε να δοθεί αναθεώρηση 40%.

Οι παραπάνω ζητούμενες αυξήσεις προτείνεται να έχουν εφαρμογή τόσο στις άδειες (επισκευής ή ανέγερσης) που θα εκδοθούν, όσο και σ’ αυτές που έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί (δεν έχουν αιτηθεί τη Β΄ ή τη Γ΄ δόση) και για όσο διάστημα κρατήσει αυτή η έντονη πληθωριστική πίεση.

Ευχαριστούμε βέβαιοι για την άμεση ανταπόκρισή σας.

 

Με εκτίμηση

Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος

 

Ευστράτιος Μανωλακέλλης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ