Τρίτη 06.06.2023

Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Μυτιλήνης

Μετά την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Μυτιλήνης την θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο Καρίπης Παναγιώτης .

Η σύσταση του Δ.Σ. είναι η εξής :

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καρίπης Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαλής Χάρης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Καρέκος Παναγιώτης
ΕΙΔ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μουρουγιάννης Χριστόφορος
ΤΑΜΙΑΣ Λύμπος Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ Καραβατάκης Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ Περγάμαλης Βασίλης

 

Για το Δ.Σ.

Ο

Πρόεδρος

 

 

Καρίπης Παναγιώτης

  Ο

Γεν. Γραμματέας

 

 

Καρέκος Παναγιώτης

 

 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ