Τρίτη 05.07.2022

Από φοιτήτρια στη Λήμνο στέλεχος της Nestle στη Γερμανία

Οι Φοιτητές της Λήμνου μιλούν για το νησί που τους φιλοξένησε αλλά και για τη σχολή που ακολούθησαν περιγράφοντας όμορφες στιγμές από τη φοιτητική τους ζωή και τα εφόδια που έλαβαν για ανοίξουν τα φτερά τους.

Όπως πληροφορούμαστε, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο έχει ξεκινήσει να δημοσιεύει το πρώτο υλικό από τις προωθητικές ενέργειες και το οπτικοακουστικό υλικό που ετοιμάστηκαν για την προώθηση του Τμήματος και του νησιού.

Πολύ περισσότερο υλικό θα ξεκινήσει να αποδεσμεύεται σταδιακά τις επόμενες μέρες και θα διαχέεται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό (εκδόσεις στα αγγλικά), από τα διάφορα μέσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής,.

Το υλικό έχει σχεδιαστεί και προετοιμαστεί έτσι ώστε αλληλένδετα να προβληθούν και προωθηθούν τόσο το Τμήμα όσο και η μονάδα της Λήμνου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ