Κυριακή 05.12.2021

«Διασταυρώσεις» για αγροτικές επιδοτήσεις

Τις διευκρινιστικές αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές που πραγματοποιεί μετά τις πρόσφατες αλλαγές στην κατανομή των βοσκοτόπων και τις μεταβιβάσεις του εθνικού αποθέματος, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατόπιν του διαλόγου που είχε με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Μια από τις αποφάσεις περιλαμβάνει τον διασταυρωτικό έλεγχο ιδιοκτησίας μεταξύ των βάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, γεγονός που αποτελεί μέρος της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης και μέτρο αποφυγής προστίμων δεκάδων εκατομμυρίων από την Ε.Ε., στα οποία οδηγούσε η άναρχη πολιτική των προηγούμενων χρόνων.

Απολογισμός

Οπως ανακοινώθηκε, στον πρώτο έλεγχο μετά την υποβολή των δηλώσεων, σε σύνολο 6.500.000 αγροτεμαχίων, στα 6.386.621 αγροτεμάχια η ταύτιση των εκτάσεων ήταν απόλυτη, δηλαδή σε ποσοστό 98,3% των αγροτεμαχίων της χώρας, και η πληρωμή της προκαταβολής του 70% έγινε στο ακέραιο. Μόλις σε 113.379 αγροτεμάχια, εμφανίστηκε αναντιστοιχία δηλώσεων ΑΑΔΕ /ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή δηλώσεις ΟΣΔΕ με αυξημένο αριθμό στρεμμάτων για επιδότηση σε σχέση με αυτές που δηλώνονταν στο Ε9. Το ποσοστό αυτό αφορά μόνο στο 1,7% των δηλωμένων αγροτεμαχίων. Γι’ αυτό και οι δηλώσεις αυτές ετέθησαν σε διασταυρωτικό έλεγχο.

Προκειμένου να διορθωθούν μηχανογραφικές αρρυθμίες που ανέκυψαν, το σύστημα διοικητικών πράξεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε χθες, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, ώστε οι παραγωγοί μέσω των συμβούλων τους (ΚΥΔ κ.ά.) να μπορούν να προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1) Αντιστοίχιση ΑΤΑΚ με το σωστό αγροτεμάχιο.

2) Αλλαγή ΑΤΑΚ.

3) Αλλαγή του ποσοστού ιδιοκτησίας ανά αγροτεμάχιο.

4) Εισαγωγή του αριθμού ΑΤΑΚ για την κάλυψη της δηλωθείσας έκτασης.

5) Αλλαγές εκ των υστερών στο ιδιοκτησιακού καθεστώς δεν δύναται να γίνουν αποδεκτές.

6) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνει μηχανογραφικά την υπολογιζόμενη έκταση σε όσα αγροτεμάχια έχουν καταχωρισθεί περισσότεροι από 1 ΑΤΑΚ, καθώς και τον προσδιορισμό έκτασης με μηχανογραφική διόρθωση της διαφοράς με την ΑΑΔΕ.

7) Οι διορθωτικές δηλώσεις των παραγωγών δεν θα προσμετρηθούν ως διοικητικές πράξεις.

Προκαταβολές

Συμπερασματικά, από τις 591.459 αιτήσεις βασικής ενίσχυσης, οι 521.657 δικαιούχοι, δηλαδή η τεράστια πλειοψηφία, που είχαν υποβάλει ορθά, έλαβαν κανονικά προκαταβολή της τάξεως του 70% και θα λάβουν όπως ορίζεται το σύνολο του ποσού στην εκκαθάριση του ερχόμενου Δεκεμβρίου.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που προέκυψε διαφορά μεταξύ ΑΑΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αιτήσεις δεσμεύτηκαν για διασταυρωτικό έλεγχο, με την ολοκλήρωση του οποίου θα καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών στην εκκαθάριση του Δεκεμβρίου.

Εθνικό Απόθεμα

Σε ό,τι αφορά στο Εθνικό Απόθεμα, χρηματοδοτείται μέσω οριζόντιας μείωσης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης των παλαιότερων προς όφελος των νεοεισερχόμενων αγροτών. Ετσι, φέτος από τους 29.000 αιτούντες εθνικό απόθεμα, μόνο 5.162 ζήτησαν κατανομή βοσκοτόπων για νεαρά, μη παραγωγικά, ζώα. Οπως εξηγήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου των τελευταίων ημερών, όσοι νεοεισερχόμενοι ζήτησαν εθνικό απόθεμα για νεαρά ζώα θα λάβουν φέτος το 1/3 των βοσκοτόπων, ακριβώς διότι τα ζώα είναι νεαρά και συνεπώς έχουν λιγότερες ανάγκες, και θα λάβουν κανονικά το υπόλοιπο των δικαιωμάτων τους το επόμενο έτος, και όταν τα ζώα τους έχουν γίνει πλέον παραγωγικά, μετά από επιτόπιο και καθολικό έλεγχο και επιβεβαίωση του ακριβούς αριθμού των δηλωθέντων ζώων με τα πραγματικά.

Παράλληλα, ενεργοί κτηνοτρόφοι που ενεργοποιούν δικαιώματα σε εκτάσεις με ιδιωτικά μισθωτήρια συμβόλαια, που παρά τη βούλησή τους ο εκμισθωτής, λόγω ειδικού καθεστώτος, δεν ακολουθεί τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για 4ετείς συμβάσεις μισθώσεων (μονές, δήμοι), θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αποδείξουν την αδυναμία ανανέωσης της ιδιωτικής μίσθωσης και να αιτηθούν δικαιωμάτων για ενεργοποίηση σε δημόσιο βοσκότοπο.

Μετά τον έλεγχο και τη σχετική διασταύρωση των προσκομιζόμενων στοιχείων, ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε κατανομή δημοσίου βοσκοτόπου ώστε να ενεργοποιηθούν τα αναλογούντα δικαιώματα.

Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα μετά την πληρωμή του Δεκεμβρίου, ώστε να μην διαταραχθεί ή καθυστερήσει η ομαλή ολοκλήρωση της πληρωμής του συνόλου των δικαιούχων.

Σημειώνεται δε ότι συνολικά οι παλαιοί κτηνοτρόφοι που αιτούνται δημόσια κατανομή, ενώ είχαν ενεργοποιήσει δικαιώματα με ιδιωτικό βοσκότοπο, είναι μόλις 1.062 σε σύνολο των 591.459 δικαιούχων βασικής ενίσχυσης.

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://eleftherostypos.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ