Τρίτη 26.09.2023

Δήμος Λήμνου : 64 “θέσεις” αιγιαλού -παραλίας προς εκμετάλλευση. Όλες οι τιμές ανά τ.μ.

Ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Λήμνου οι παραλίες προς εκμετάλλευση και οι τιμές ανά τ.μ. Συνολικά ανακοινώθηκαν 32 θέσεις τμημάτων  αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου

Έχοντας υπόψη:

 • Τις αριθ.  88/2023 και 94/2023  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
 • Το αριθ. πρωτ. 46853 ΑΠΑ/25.5.2023 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου

Προκηρύσσει

 

δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων,  καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής, στις παρακάτω θέσεις:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 1. Παραλία Αυλώνα: 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης  3.250,00€  (500τμ χ 6,50€/τμ)
 2. Παραλία Αυλώνα: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€
 3. Παραλία Αυλώνα: 300τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 2.600,00€
 4. Παραλία Αυλώνα: 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.950,00€ (300τμ χ 6,5€/τμ)
 5. Παραλία Ρηχά Νερά: 50τμ για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.200,00€
 6. Παραλία Καρβουνόλακας  Κάσπακα: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
 7. Παραλία Καρβουνόλακας  Κάσπακα: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.000,00€ (200τμ χ 5€/τμ)
 8. Παραλία Θάνους (θέση 1):400τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 3.200,00€ (400τμ χ 8€/τμ)
 9. Παραλία Θάνους (θέση 2):500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 4.000,00€ (500τμ χ 8€/τμ)
 10. Παραλία Θάνους (θέση 3):300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 2.400,00€ (300τμ χ 8€/τμ)
 11. Παραλία Στρόβιλος: 15 τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
 12. Παραλία Ρωμεικος : 90τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 720,00€ (90τμ χ 8€/τμ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

 1. Παραλία Σαρπιόσκαλας: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€.
 2. Παραλία Εβγάτη :500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 3.250,00€ (500τμ χ 6,50€/τμ)
 3. Παραλία Εβγάτη : 50τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 975,00€
 4. Παραλία Εβγάτη : 40τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 260,00€ (40τμ χ 6,5€/τμ)
 5. Παραλία Αγία Βαρβάρα (ΑΜΔΕΣ):15 τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
 6. Παραλία Αγία Βαρβάρα (ΑΜΔΕΣ): 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.500,00€ (300τμ χ 5€/τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

 1. Παραλία Γομάτι: 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1500,00€ (300τμ χ 5€/τμ)
 2. Παραλία Γομάτι: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
 3. Παραλία Μπουρνιά: Δύο σημεία , 150τμ έκαστο, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 975,00€ (150τμ χ 6,5€/τμ)
 4. Παραλία Μπουρνιά :Δύο σημεία 15τμ έκαστο για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€
 5. Παραλία Μπουρνιά :300τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 2.600,00€
 6. Παραλία Άγιος Ερμόλαος: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων  με τιμή εκκίνησης 1.000,00€ (200τμ χ 5€/τμ)
 7. Παραλία Άγιος Ερμόλαος: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
 8. Παραλία Φαλακρά, Κοινότητα Ατσικής: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€  (ΝΕΑ ΘΕΣΗ )

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

 1. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι: 350τμ για την τοποθέτηση  ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 2.275,00€ (350τμ χ 6,5€/τμ)
 2. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι: 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€
 3. Παραλία Κέρους: τέσσερις (4) θέσεις για την τοποθέτηση θαλασσίων  μέσων αναψυχής, όπως παρακάτω:

α. μία θέση 350τμ (ΘΕΣΗ 1) με τιμή εκκίνησης 2.925,00€

β. μία θέση 200τμ  (ΘΕΣΗ 2) με τιμή εκκίνησης 1.950,00€

γ. μία θέση 500τμ  (ΘΕΣΗ 3) με τιμή εκκίνησης 3.900,00€

δ. μία θέση 200τμ (ΘΕΣΗ 4)-ΝΕΑ ΘΕΣΗ  με τιμή εκκίνησης 1.950,00€

 1. Παραλία Κέρους: μια (1) θέση 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων– ΘΕΣΗ 1 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,5€/τμ)
 2. Παραλία Κέρους: μια (1) θέση 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων– ΘΕΣΗ 2 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,50€/τμ)
 3. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 100τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων  ΘΕΣΗ 3 με τιμή εκκίνησης 650,00€ (100τμ χ 6,50€/τμ)
 4. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 150τμ για  τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 4 με τιμή εκκίνησης 975,00€ (150τμ χ 6,50€/τμ)
 5. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 300τμ για  τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων -ΘΕΣΗ 5 με τιμή εκκίνησης 1.950,00€ (300τμ χ 6,50€/τμ)
 6. Παραλία Κέρους: επτά (7) θέσεις 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€
 7. Παραλία Σαράβαρι: 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής -ΘΕΣΗ 1 με τιμή εκκίνησης 750,00€
 8. Παραλία Σαράβαρι: 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής  -ΘΕΣΗ 2 με τιμή εκκίνησης 750,00€
 9. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 200τμ  για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 1 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,50€/τμ)
 10. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 2 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,50€/τμ)
 11. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 300τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 3 με τιμή εκκίνησης 1.950,00€ (300τμ χ 6,50€/τμ)
 12. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 4 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,5€/τμ)
 13. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς, δύο (2) θέσεις, χώρο εκτάσεως 15τμ εκάστη, για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας ΘΕΣΕΙΣ 1-2 με τιμή εκκίνησης 650,00€
 14. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς, μία (1) θέση 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 975,00€
 15. Παραλία Άγιος Στέφανος, Κοινότητας Πλάκας:200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.000,00€ (200τμ χ 5€/τμ)
 16. Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι): 100τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων  με τιμή εκκίνησης 500,00€ (100τμ χ 5€/τμ)
 17. Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι): 15τμ για την  τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
 18. Παραλία Λύχνων: 250τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.750,00€
 19. Παραλία Λύχνων: 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
 20. Παραλία Λύχνων: 100τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 500,00€ (100τμ χ 5€/τμ)
 21. Παραλία Αγίας Τριάδας Κοινότητας Καμινίων: 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.950,00€
 22. Παραλία Αγίας Τριάδας Κοινότητας Καμινίων: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,5€/τμ)
 23. Παραλία Αμμοληψία:80τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 900,00€
 24. Παραλία Αγία Μαρίνα Κοινότητας Φυσίνης: 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.500,00€
 25. Παραλία Μποστανιές, Kοινότητα Παναγιάς: 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.500,00€
 26. Παραλία Μποστανιές, Kοινότητας Παναγιάς: 150τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 750,00€ (150τμ χ 5€/τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
 27. Παραλία Χαβούλι Kοινότητας Μούδρου: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,5€/τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ –ΘΕΣΗ 1 )
 28. Παραλία Χαβούλι Kοινότητας Μούδρου:15 τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας 650,00€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ –ΘΕΣΗ 1)
 29.  Παραλία Χαβούλι  κοινότητας Μούδρου:15 τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής (θέση 1) με τιμή εκκίνησης 747,50€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ –ΘΕΣΗ 1)
 30. Παραλία Χαβούλι, Kοινότητας Μούδρου: 100τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ – ΘΕΣΗ 2)
 31. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι, Kοινότητας Μούδρου: 250τμ (θέση 2) για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.625,00€ (250τμ χ 6,50€ /τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ – ΘΕΣΗ 2)
 32. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι, Kοινότητας Μούδρου: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ – ΘΕΣΗ 2)

ΠΗΓΗ:

https://www.limnosreport.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ