Παρασκευή 22.10.2021

Επιστολή από το δίκτυο Κοινοτήτων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

TOP
ΔΙΚΤΥΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ
Μυτιλήνη 7/10/2021
Διοικούσα Επιτροπή
Αριθ.24/2021
Εκτελεστική Γραμματεία
Έδρα : Πέραμα Λέσβου 81106
Τηλφ : 22510 51433 & 91233
ΠΡΟΣ :  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
ΑΘΗΝΑ
    Κύριε Υπουργέ
    Όπως διαπίστωσαν   ο Πρόεδρος  και  εκτιμητές του ΕΛΓΑ κατά την επίσκεψή τους σε ελαιώνες της Λέσβου, ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες οι αναφορές μας για τις ζημιές που προκλήθηκαν στην ελαιοπαραγωγή από τις έκτακτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα κυρίως μεγάλες διαφορές θερμοκρασιών και άλλα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, οδήγησαν σε μαζική καρπόπτωση σε αρχικά στάδια που ο καρπός μόλις έχει σχηματισθεί με ελάχιστο μέγεθος.
Οι συγκεκριμένες ζημιές υπάγονται απολύτως στις προβλεπόμενες περιπτώσεις για αποζημίωση από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ, αφού σύμφωνα με στοιχεία αρμοδίων υπηρεσιών η ζημιά την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο, ήταν πάνω από 30% του μέσου όρου της παραγωγής των τριών  ετών  πριν την ελαιοκομική χρονιά 2020-2021.
Η παραπομπή του θέματος για …διερεύνηση  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι παραπλανητική ως προς τη συγκεκριμένη κατάσταση και το συγκεκριμένο αίτημα.
Για πολλούς κατανοητούς πιστεύουμε λόγους, ιδιαίτερα στη Λέσβο δεν πρέπει  να αφήνονται  οι ελαιοπαραγωγοί να καταστρέφονται αβοήθητοι οικονομικά, από τα έκτακτα δυσμενή καιρικά φαινόμενα και όλα τα άλλα που πλήττουν την ελαιοπαραγωγή.
Αξιώνουμε να δοθούν  αποζημιώσεις στους ελαιοπαραγωγούς αντίστοιχες με τη ζημιά που υπέστησαν για την παραγωγή της ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, ώστε να μην ευνοείται η εγκατάλειψη των ελαιώνων και η ανεργία. Η απόφαση είναι πολιτική κα πρέπει να παρθεί από εσάς ως αρμόδιος Υπουργός  για την Αγροτική Ανάπτυξη ( και όχι εγκατάλειψη ), στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή μας.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Κίμων Χρυσίδης                Βασίλης Μαμώλης         Θέμης Καμένος
Πρόεδρος Κοινότητας      Πρόεδρος Κοινότητας  Πρόεδρος Κοινότητας
Περάματος                          Λουτρών                         Λεπετύμνου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ