Δευτέρα 15.08.2022

Eπιστρεπτέα προκαταβολή: Ολοταχώς προς νέα παράταση

Ενώ η ανάρτηση των εκκαθαριστικών αναμένεται από μέρα σε μέρα, με χθεσινή ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ διευκρίνιζε ότι οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις χρηματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου.

Ενημερότητα

Με την ίδια απόφαση, που υπογράφει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής, Γ. Πιτσιλής, ορίζεται ότι οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν εμποδίζουν τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας. Επίσης, δεν αναγράφονται στη βεβαίωση οφειλής, παρά μόνον αν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην αίτηση για τη χορήγησή της.

Υπενθυμίζεται ότι από τα 8,3 δισ. των συνολικών ενισχύσεων, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν περίπου 3 δισ. ευρώ σε 96 δόσεις, δηλαδή σε 8 χρόνια, με την πρώτη να έχει οριστεί να αποπληρωθεί έως τις 30 Ιουλίου. Με βάση τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, για κάθε κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής θα εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα.

Οσοι επιλέξουν την αποπληρωμή σε δόσεις θα διαπιστώσουν ότι τα ποσά θα είναι «κουρεμένα» από 25% έως 50%, ενώ όσοι επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή θα έχουν και μία επιπλέον έκπτωση 15% επί του επιστρεφόμενου ποσού.

Κούρεμα…

Αδήλωτα τετραγωνικά: Στο τραπέζι μόνιμη ρύθμιση

Χατζηδάκης: 6 δισ. ευρώ από νέο ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης για τη στήριξη των συμπολιτών μας

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν προηγηθεί, οι εκπτώσεις ανά περίπτωση ορίζονται ως εξής:
1 Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
* Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση εσόδων ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020.
* Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020.
* Επιστροφή ποσοστού 50% της ενίσχυσης για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

2 Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτό προκύπτει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
* Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020.
* Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ