Κυριακή 10.12.2023

Η 1η εκδήλωση του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουνίου εσπερίδα από το Σύλλογο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σ.Α.Π.Α.) με θέμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής» στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, συμμετείχαν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά απόφοιτοι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκπρόσωποι συλλόγων αποφοίτων και φοιτητικών συλλόγων, απλοί πολίτες καθώς και εκπρόσωποι φορέων του ευρύτερου Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα που προκύπτουν από τις επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν μέθοδοι αντιμετώπισης βασισμένες στην εφαρμογή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες στρατηγικές, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία που υποστηρίζουν προσπάθειες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Ως ομιλητές συμμετείχαν οι:
• Λεωνίδας Χριστόπουλος , Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο οποίος μίλησε για τη σχέση ψηφιακής και πράσινης μετάβασης με όρους σύγχρονης Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας πολιτικής. Παρουσίασε στοιχεία από διεθνείς επιστημονικές έρευνες για τον τρόπο που οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων και να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της διάσκεψης των Παρισίων και της Γλασκόβης για το μηδενισμό των εκπομπών μέχρι το 2050, ενώ αναφέρθηκε στην πολιτική και τους στόχους της κυβέρνησης και του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
• Δημήτριος Καβρουδάκης , Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μίλησε για την χρήση “έξυπνων συσκευών” (Smart
Devices-IoT) στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός και
εκτός των δημόσιων κτιρίων, πληροφορώντας το κοινό και τη διοίκηση ώστε
να λαμβάνουν αποφάσεις για την καλύτερη διαχείριση πόρων όπως η
θέρμανση, ο φωτισμός, η ποιότητα του αέρα και ο εξαερισμός. Συζήτησε τις
δυνατότητες των έξυπνων συσκευών στην κατασκευή έξυπνων λύσεων αλλά και
στις ευκαιρίες που αναδύονται με τη διασύνδεση των συσκευών και των
στοιχείων της καθημερινότητας όπως οι μετακινήσεις, η αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών αλλά και η χρήση έξυπνων λύσεων σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης.
• Παλαιολόγος Παλαιολόγου, Επίκουρος Καθηγητής Δασοπροστασίας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος στη διάλεξη του αναφέρθηκε στο φαινόμενο της εμφάνισης μέγα-πυρκαγιών, οι όποιές χαρακτηρίζονται έτσι αν κάψουν περισσότερα από 400 χιλιάδες στρέμματα, αναλύοντας το πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα να τις διαχειριστεί και αντιμετωπίσει με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και μεθόδων, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής . Μετά από μία σύντομη εξήγηση του ιστορικού διαχείρισης των Ελληνικών δασών με επισήμανση των αλλαγών που επήλθαν από τη δεκαετία του 1980, αναφέρθηκε στο πως διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και απλουστευμένες αναλύσεις ειδικών και μη αποπροσανατόλιζαν επί πολλά έτη την Ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, αδυνατώντας έτσι να λάβουν ορθές αποφάσεις που θα μείωναν την ένταση εκδήλωσης του φαινομένου. Η διάλεξη κατέληξε ότι πλέον μόνο με σωστό σχεδιασμό των έργων διαχείρισης της δασικής βιομάζας, ο οποίος θα συνυπολογίζει τα αποτελέσματα στοχαστικών προσομοιώσεων συμπεριφοράς πυρκαγιών και εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και καταστολής, είναι εφικτός ο περιορισμός των αρνητικών συνέπειων των μέγα-πυρκαγιών. Τέλος, οι προκλήσεις που αναδεικνύονται από την εκδήλωση κλιματικών αλλαγών και μετεωρολογικών ανωμαλιών πριν και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη χρήση έμμεσων μεθόδων καταστολής, όπως το αντίπυρ, αλλά και με σημαντική αύξηση των εκτάσεων όπου εφαρμόζεται η διαχείριση της δασικής βιομάζας.
• Ιωάννης Μισαηλίδης, Υποψήφιος Διδάκτορας Σεισμολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και διαχειριστής της μελετητικής εταιρίας Macllen Warden Consultants, για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και για το πόσο έχει ανταποκριθεί στην πρόκληση αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων και παλαιών και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Ο πρόεδρος του ΣΑΠΑ κύριος Ανδρέας Καρασαρίνης επισήμανε ότι μέσα από αυτή την εκδήλωση οι απόφοιτοι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιδιώκουμε όχι μόνο να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, αλλά ως επιστήμονες ειδικοί στη διαχείριση του περιβάλλοντος, προτείνουμε λύσεις με σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες και όρους αειφορίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Επίσης το Δ.Σ. του ΣΑΠΑ υλοποιεί τους κύριους στόχους που έχει θέσει, δηλαδή τη διασύνδεση των Αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας και την επικοινωνία των Αποφοίτων μεταξύ τους, ενώ επισήμανε το γεγονός ότι τρείς από τους εισηγητές, οι ακαδημαϊκοί κος Καβρουδάκης, κος Παλαιολόγος και ο κος Μισαηλίδης είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Την εκδήλωση χαιρέτησε η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ κυρία Νίκη Αραμπατζή και ο client executive public sector της CISCO HELLAS κύριος Νίκος Λαμπρογιώργος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ