Τετάρτη 18.05.2022

Ίδρυσαν Σύνδεσμο οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου

Ιδρύθηκε o Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου.

Όπως ενημερώνει σε ανακοίνωσή του το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, μεταξύ των σκοπών του, πέραν της αυτονόητης προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των μελών του και προάσπισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματικών ενώσεων, Επιμελητηρίων, Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και λοιπών κοινωνικών φορέων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η συμβουλευτική υποστήριξη της Πολιτείας γενικότερα σε θέματα επενδυτικής πολιτικής με έμφαση στις πολιτικές άμβλυνσης των συνεπειών της νησιωτικότητας, οι δράσεις προσέλκυσης επενδύσεων στο Βόρειο Αιγαίο και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών μας ως προς τις επενδυτικές δυνατότητες και γενικά κάθε δράση που συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των κατοίκων των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Παναγιώτης Μυριτζής, Πρόεδρος

Γεώργιος Επιτροπάκης, Αντιπρόεδρος

Παντελής Καραδούκας, Γενικός Γραμματέας

Παντελής Δημητρακόπουλος, Ταμίας

Σπύρος Ευστρατίου, μέλος

Ηλίας Μαλαματίνας, μέλος

Γεώργιος Περρής, μέλος

Πηγή: politischios.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ