Τετάρτη 27.10.2021

Ισπανία: Συμμετοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, στην Υπουργική Διάσκεψη των 5 Μεσογειακών Κρατών πρώτης γραμμής -MED5- που διεξάγεται στη Μάλαγα (24-25 Σεπτεμβρίου 2021)

Ισπανία: Συμμετοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, στην Υπουργική Διάσκεψη των 5 Μεσογειακών Κρατών πρώτης γραμμής -MED5- που διεξάγεται στη Μάλαγα (24-25 Σεπτεμβρίου 2021) 

Ν. Μηταράκης: “To νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν είναι προαπαιτούμενο για  δράση – Μπορούμε να  επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην εξωτερική διάσταση, την προστασία των συνόρων και στις επιστροφές, ήδη με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.”   

Στην Υπουργική Συνάντηση των 5 Μεσογειακών Κρατών πρώτης Γραμμής – Med5- που διεξάγεται στη Μάλαγα της Ισπανίας, συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, μαζί με τους ομολόγους του, της Ισπανίας κ. Fernando Grande Gomez, της Μάλτας κ. Byron Camilleri, της Ιταλίας κα. Luciana Lamorgese,  και της Κύπρου κ. Νίκο Νουρή.  

Στις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της δεύτερης συνάντησης της ομάδας των Med5, μετά από τη πρώτη που διεξήχθη στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, οι Υπουργοί συζήτησαν εκτενώς σημαντικά θέματα που άπτονται της διαχείρισης του μεταναστευτικού στην Ευρώπη αλλά και του συντονισμού των θέσεων των 5 κρατών μελών, στο πλαίσιο της κρίσιμης διαπραγμάτευσης του ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

Στην τοποθέτηση του, ο κ. Μηταράκης, αφού ευχαρίστησε την Ισπανία για την άρτια διοργάνωση, τόνισε πως ”βασική προτεραιότητα  είναι ο έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης και η καταπολέμηση των δικτύων λαθροδιακινητών, που ως χώρες πρώτης υποδοχής στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουμε έντονα. Φαινόμενο που οδηγεί σε υπέρμετρη επιβάρυνση των συστημάτων μετανάστευσης και ασύλου όχι μόνον των χωρών μας, αλλά και όλης της ΕΕ. ” 

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επεσήμανε πως η ομάδα των Med5 έχει θέσει μια σειρά από κύριους στόχους στους οποίους επικεντρώνεται και συγκεκριμένα:  

  • H πρόληψη των παράνομων αφίξεων μέσω της παροχής στήριξης και η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, ιδιαίτερα μάλιστα αυτές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις. Η Τουρκία είναι οπωσδήποτε ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να τύχει υποστήριξης αλλά και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης του 2016.  
  • Η αποτελεσματική και αποφασιστική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο  
  • Η αύξηση των επιστροφών και απελάσεων παράνομων μεταναστών και όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, μέσω ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού και  
  • Η επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής που θα αποθαρρύνει την κατάχρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου ασύλου και θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη αλληλεγγύη και συμμετοχή όλων των κρατών-μελών σε καταστάσεις μεταναστευτικής πίεσης. Δίχως να αφήνει τα κράτη στα εξωτερικά σύνορα, όπως οι πέντε μεσογειακές χώρες, εκτεθειμένα σε υπέρμετρη επιβάρυνση και δυσανάλογες υποχρεώσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κατέστησε σαφές ότι  “το Σύμφωνο δεν αποτελεί προϋπόθεση δράσης, καθώς μπορούμε να  επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε τρεις πτυχές (α) την εξωτερική διάσταση, (β) την προστασία των συνόρων και (γ) τις επιστροφές, ήδη με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.” 

Ο κ. Μηταράκης, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και την Λιθουανία, τόνισε ότι ”καταδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη έγκαιρης κοινής αποφασιστικής δράσης εκ μέρους της ΕΕ για την αποτροπή των παράνομων ροών και την αποσόβηση μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης, όπως αυτή που βίωσε η Ευρώπη το 2015.” 

“Οι Υπουργοί των πέντε μεσογειακών κρατών μελών, δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε  την κοινή μας προσπάθεια για μια πιο ισόρροπη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, προβάλλοντας ενιαία και δυναμικά τις θέσεις, προτεραιότητες και ανησυχίες μας. Η πρόσφατη συμφωνία για την  υιοθέτηση του Κανονισμού για την νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου που επετεύχθη χάρη στην εποικοδομητική στάση των χωρών μας, έδειξε ότι είμαστε έτοιμοι να επιδείξουμε πνεύμα ευελιξίας και διάθεση συμβιβασμού. Αναμένουμε και από τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους μας να αποδείξουν ότι είναι έτοιμοι να πράξουν ανάλογα”, κατέληξε χαρακτηριστικά. 

Οι πέντε Υπουργοί συμφώνησαν να θεσμοθετήσουν τακτικές ανά εξάμηνο συναντήσεις των Med-5 σε Υπουργικό επίπεδο. Η επόμενη συνάντηση αναμένεται να διεξαχθεί στην Ιταλία τον Μάρτιο του 2022.   

 

Spain: Participation of the Minister for Migration and Asylum, Mr. Notis Mitarachi, at the Ministerial Conference of the 5 Mediterranean Frontline States -MED5- held in Malaga

N. Mitarachi: “The new European Migration and Asylum Pact is not a precondition for action – We can deliver better results on external dimension, border protection and returns, already under the existing legal framework.”  

The Minister for Migration and Asylum Mr. Notis Mitarachi, along with his counterparts Spain’s Mr. Fernando Grande Gomez, Malta’s Byron Camilleri, Italy’s Mrs. Luciana Lamorgese, and Cyprus’s.  Mr. Nikos Nouri, attended the Ministerial Meeting of the 5 Mediterranean front line States – Med5 – held in Malaga on 24-25 September 2021.  

 

At the discussions that took place during the second meeting of the MED5 group, after the first one held in Athens last March, the Ministers had the opportunity to discuss various issues related to migration in Europe and to further coordinate the strategy of the 5 countries regarding the crucial negotiation of the European Pact on Migration and Asylum. 

At his speech, Mr Mitarachi pointed out that, ”our key priority is to tackle illegal migration and fight the smuggling networks. Challenges that we considerably faced as front line member States of the EU  and that overburdened our migration and asylum systems -not only those of our five countries but of the EU as a whole.” 

 

The Minister for Migration and Asylum, stated that along with the Ministers of Spain, Italy, Cyprus and Malta, have set the main objectives on which the 5 countries must focus their actions: 

  • To prevent illegal arrivals through the support to and cooperation with origin and transit countries, especially the most vulnerable ones. Turkey is of course an important actor that needs our help but at the same time has to deliver on its own commitments towards the EU, including under the 2016 EU-Turkey Joint Statement.  
  • To continue the active and effective protection of the external borders of the EU, in full respect of international and EU law. 
  • To reinforce returns of illegal migrants and those not entitled of international protection, through a centralised European mechanism, and 
  • To achieve a fair and sustainable common European policy, resistant to any efforts of abuse of the asylum acquis and ensuring the necessary solidarity and participation of all MS in cases of migration pressure, without leaving the MS at the external borders, like our five countries, overexposed to disproportionate burden and responsibilities. 

In this regard, the Minister for Migration and Asylum underlined that ”the Pact is not a precondition for action, since we can deliver better results on the three aspects of (a) external dimension, (b) border protection and (c) returns, already under the existing legal framework.” 

Regarding the recent events in Lithuanian borders and Afghanistan, Mr. Mitarachi empasized that they “emphasise the need for timely and concerted action on behalf of the EU for preventing mass illegal flows and a migratory crisis similar to that of 2015.” 

In his conclusion, Mr. Mitarachi reiterated the commitment of the MED5 Ministers:  ” to continue our joint effort for achieving a balanced and effective migration policy by promoting with unity and resolve our positions, concerns and priorities. The recent agreement on adopting at EU level the Regulation on the new European Asylum Agency, achieved thanks to the constructive attitude of our countries, has shown that we are ready to be flexible  when needed in a spirit of compromise. We expect our European partners to demonstrate their readiness to reciprocate.” 

The five Ministers agreed to institutionalise regular ministerial meetings of the Med-5 group every six months. The next Minitserial Meeting is scheduled to take place in Italy in March 2022.  

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ