Σάββατο 28.05.2022

Νέο Δ.Σ. στο Κ.Π. Πολιόχνη με 3ετή θητεία.

Κατόπιν της  Γενικής Συνελεύσεως των συμβαλλομένων της Αστικής Εταιρείας  για τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 27η Απριλίου του 2022 στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης ,εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία αρχόμενη την 27.04.2022.

Για την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίστηκε η ακόλουθη κατανομή των αξιωμάτων.

  • κ. Μπαβέας Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ.
  • κ. Κυριαζής Παλαιολόγος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • κ. Σελιανίτης Κωνσταντίνος, Γραμματέας Δ.Σ.
  • κ. Μαρινάκης Νικόλαος, Ταμίας Δ.Σ.
  • κα. Κατεβαινίδου Γεσθημανή, Μέλος Δ.Σ.
  • κα. Κατσανέρη Δέσποινα, Μέλος Δ.Σ.
  • κα. Μαμαλίκου Μαρία, Μέλος Δ.Σ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ