Σάββατο 02.12.2023

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλλιθέας εισηγείται το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2024

Εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2024, ο Πρόεδρος κος Παλαιολόγος Κυριαζής εισηγείται τα ακόλουθα έργα:

1. Τσιμεντόστρωση δρόμου βορείως της παλαιάς δεξαμενής.

2. Αποκατάσταση και επισκευή λακουβών δημοτικών δρόμων εντός οικισμού της Κοινότητας.

3. Τοποθέτηση τεσσάρων (4) φωτιστικών σωμάτων : δύο (2) στο πεζοδρόμιο της δημοτικής οδού πριν του Ειδικού Σχολείου Καλλιθέας, ένα (1) στην περιοχή Πλάτανος (έξοδος προς τη Νέα Κούταλη), και ένα (1) πλησίον οικιών Δ.Κ. και Γ.Κ.

4. Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας πλησίον του κοινοτικού γραφείου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ