Κυριακή 28.05.2023

Ορθή επανάληψη προγράμματος Βουλευτικών Εκλογών

Ο Δήμαρχος Λήμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το άρθρο 56 του Π.Δ. 96/2007 «περί Δημοσίευση προγράμματος ψηφοφορίας».
 2. Το άρθρο παρ. 1 και 2 ,95,96,97 παρ. 9 Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’).
 3. Το Π.Δ. 99/22-04-2023 που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 99/22-04-2023 Φ.Ε.Κ (τ.Α΄) «Προκήρυξη  βουλευτικών εκλογών της 21ης  Μαΐου 2023 »  και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας»
 4. Το άρθρο 50 του Π.Δ. 96/2007 «Ημέρα Ψηφοφορίας»
 5. Την αριθ. 62643/03-05-2023  απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου « Σύσταση  Εκλογικών τμημάτων & Καταστημάτων ψηφοφορίας των εκλογών της εκλογικής περιφέρειας  Νομού Λέσβου για τις γενικές Βουλευτικές Εκλογές της  21ης Μαΐου 2023»
 6. Το Π.Δ. 8/2023 «Καθορισμός των Βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές (Α΄ 16)
 7. Την αριθ. 8/2023 απόφαση του Α1  Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί ανεξαρτήτων και μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας Λέσβου για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 και τις διορθώσεις αυτής με τις υπ’ αριθμ. 9/2023 και 17/2023 αποφάσεις.
 8. Την αριθ. 8/2023   απόφαση του Α1  Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ  ΟΤΙ:

 

Οι εκλογές , για την ανάδειξη βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου,  θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου  2023 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από την ώρα 07:00 έως την ώρα 19:00 , όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 του Π.Δ.26/2012

 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα παρακάτω τμήματα:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΑΤΣΙΚΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Ατσικής από ΑΒΡΑΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μέχρι και ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΑΤΣΙΚΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Ατσικής από ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΗΛΙΟΦΩΤΙΣΤΗ μέχρι και ΞΥΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 17390
205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΑΤΣΙΚΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Ατσικής από ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ μέχρι και  ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8506
206 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αγ. Δημητρίου από ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ μέχρι και ΛΥΜΠΟΥΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
207 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αγ. Δημητρίου από ΜΑΛΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ μέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
208 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΒΑΡΟΥΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Βάρους από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μέχρι και ΜΟΥΧΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
209 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΒΑΡΟΥΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Βάρους από ΜΠΑΚΑ ΔΙΑΛΕΧΤΗ μέχρι και ΨΩΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
210 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΔΑΦΝΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Δάφνης
211 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ

Παλιό

Δημοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Καρπασίου
212 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΚΑΤΑΛΑΚΚΟΥ

Δημοτικό

Κατάστημα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Κατάλακκου
213 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΣΑΡΔΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Σαρδών από ΑΒΑΔΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ μέχρι και ΜΑΝΩΛΕΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των  μονάδων ΚΑ 18200 και ΚΑ 17580
214 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΣΑΡΔΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Σαρδών από ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ μέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
215 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΟΥΔΡΟΥ

Παλαιό  ΤΕΛ

Δημοτ. Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μούδρου από ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ μέχρι και ΛΙΟΦΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8517
216 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΟΥΔΡΟΥ

Παλαιό  ΤΕΛ

Δημοτ. Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μούδρου από ΜΑΙΣΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ μέχρι και ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8504 και του Λιμενικού Σταθμού Μούδρου
217 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Καλλιόπης
218 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΑΜΙΝΙΩΝ

Κοινοτικό Κατάστημα Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Καμινίων
219 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Κοντοπουλίου από ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ μέχρι και  ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
220 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Κοντοπουλίου από ΜΙΚΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μέχρι και ΨΕΥΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
221 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΛΥΧΝΩΝ

Κοινοτικό Κατάστημα Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λύχνων
222 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Παναγιάς
223 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΠΛΑΚΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Πλάκας
224 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ

Ειδικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Ρεπανιδίου
225 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ

Κοινοτικό Γραφείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος  Ρουσσοπουλίου
226 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΡΩΜΑΝΟΥ

Δημοτ. Αίθουσα Ξενώνας

(αύλειος χώρος Δημ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Ρωμανού από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ μέχρι και ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8508
227 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΡΩΜΑΝΟΥ

Δημοτ. Αίθουσα Ξενώνας

(αύλειος χώρος Δημ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Ρωμανού από ΜΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μέχρι και ΨΩΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
228 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΣΚΑΝΔΑΛΙΟΥ

Κοινοτικό Γραφείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Σκανδαλίου
229 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΦΙΣΙΝΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Ανδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Φισίνης
230 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

Α΄Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας  από ΑΒΡΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ μέχρι και  ΒΟΥΤΥΧΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας, των  μονάδων ΚΑ 8501, ΚΑ 8519, ΚΑ 8521 και ΚΑ 8523
231 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

Α΄Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας από ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΣΟΦΙΑ μέχρι και  ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ
232 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

Β΄Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας  από ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μέχρι και ΚΑΖΩΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
233 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

Β΄Δημοτικό Σχολείο

 

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας  από ΚΑΙΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ μέχρι και ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Λιμεναρχείου Μύρινας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας
234 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄Δημοτικό Σχολείο

 

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας από ΚΟΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μέχρι και  ΛΟΥΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
235 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας από ΛΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ μέχρι και ΜΠΑΓΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
236 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄Δημοτικό Σχολείο

 

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας από ΜΠΑΙΤΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μέχρι και ΠΑΝΤΣΕΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
237 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΠΑΛ Μύρινας

 

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας από ΠΑΠΑ ΑΓΓΕΛΟΣ μέχρι και ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
238 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΠΑΛ Μύρινας Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας από ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ μέχρι και ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ καθώς και οι εκλογείς  του άρθρου 27  του  Π.Δ. 26/2012  της   μονάδας  ΚΑ 12028
239 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυμνάσιο Μύρινας

(νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας από ΤΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ μέχρι και ΦΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ καθώς και οι εκλογείς  του άρθρου 27  του  Π.Δ. 26/2012  των μονάδων  ΚΑ  8503 και ΚΑ 8522
240 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυμνάσιο Μύρινας

(νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Μύρινας από ΦΙΛΙΠΠΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και ΨΩΦΑΚΗ ΞΕΝΗ
241 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΘΑΝΟΥΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Θάνους  από ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΖΩΗ μέχρι και ΜΑΜΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
242 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΘΑΝΟΥΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Θάνους  από ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ μέχρι και  ΨΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ
243 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΑΣΠΑΚΑ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Κάσπακα από ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μέχρι και ΛΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του μονάδας ΚΑ 8513
244 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΑΣΠΑΚΑ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Κάσπακα από ΜΑΓΔΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ μέχρι και ΨΟΥΧΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8512
245 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΟΡΝΟΥ

Δημοτικό Κατάστημα Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Κορνού καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8520
246 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΠΛΑΤΕΩΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Πλατέως από ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  μέχρι και  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 8514 και KA 8515  
247 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΠΛΑΤΕΩΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Πλατέως από ΜΑΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ μέχρι και ΨΥΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8518
248 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΓΚΑΡΙΩΝΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αγκαρυώνων καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 8502, ΚΑ 8505, ΚΑ 8511 και ΚΑ 8524
249 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ειδικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Καλλιθέας καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8507
250 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΟΝΤΙΑ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Κοντιά από ΑΒΑΡΑ ΚΟΜΟΥΣΙΝΙΩ μέχρι και ΚΑΠΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8510
251 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΟΝΤΙΑ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Κοντιά από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ μέχρι και ΜΠΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
252 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΚΟΝΤΙΑ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Κοντιά από ΜΠΟΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
253 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λιβαδοχωρίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8509
254 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Νέας Κούταλης
255 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΠΕΔΙΝΟΥ

Αγροτική Λέσχη Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Πεδινού
256 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ

Κοινοτικό Γραφείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Πορτιανού
257 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ

Κοινοτική αίθουσα Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Τσιμανδρίων από ΑΒΑΡΑ ΠΟΛΟΞΕΝΗ μέχρι και  ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
258 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ

Νηπιαγωγείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Τσιμανδριων από ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μέχρι και  ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

 

Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας  Λέσβου για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 , ορίζονται σε τρεις (3).

 

Για την συμμετοχή τους, στις εκλογές της 21ης  Μαΐου  2023, ανακηρύχθηκαν με την αριθ.   8/2023  απόφαση του Α΄ τμήματος του Αρείου Πάγου για την εκλογική περιφέρεια  Λέσβου,   οι κατωτέρω Είκοσι Έξι (26) συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμοί κομμάτων και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι  βουλευτές :

 

 1. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια Λέσβου:

 

Α. Οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων:

α. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χριστόφα
 2. ΒΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΝΤΑΪΑΝΑ του Δημητρίου
 3. ΜΕΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου
 4. ΠΙΠΙΝΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ του Παναγιώτη
 5. ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του Γεωργίου

 

β. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

 1. ΒΑΣΙΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ του Βασιλείου
 2. ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Λεωνίδα
 3. ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστράτιου
 4. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
 5. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ

 

γ. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

 1. ΜΑΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Γεωργίου
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χαριλάου
 3. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
 4. ΤΟΥΦΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Στυλιανού
 5. ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Θεοδώρου

 

δ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
 2. ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου
 3. ΜΑΝΤΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιγνατίου
 4. ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου
 5. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΝΙΚΗ του Μιχαήλ

 

ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 1. ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΡΟΖΑΝΑ του Κωνσταντίνου
 2. ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος
 3. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Ιορδάνη
 4. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σταύρου
 5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Άγγελου

 

στ. ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ

 1. ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χριστόφορου
 2. ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΥΑ) του Δημητρίου
 3. ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του Παναγιώτη

 

ζ. ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 1. ΜΠΑΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Θεόδωρου

 

η. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Δημητρίου
 2. ΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημήτριου

 

 

θ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. ΕΡΗΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βλάσιου

 

ι. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο

της  Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της

ριζοσπαστικής Οικολογίας

 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Φωτίου
 2. ΖΑΡΑΔΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ του Δημητρίου
 3. ΜΑΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου

 

ια. Κίνημα 21

 1. ΚΑΠΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σωκράτη

 

ιβ. ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης

 1. ΒΑΧΤΣΑΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μιχαήλ
 2. ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Κυριάκου
 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τιμολέοντος

 

ιγ. ΝΙΚΗ

 1. ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κομνηνού
 2. ΠΑΛΗΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ
 3. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ του Γεωργίου

 

ιδ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

 1. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου

 

ιε. ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ

 1. ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σάββα
 2. ΖΙΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
 3. ΠΕΤΑΡΟΥΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Κωνσταντίνου

 

ιστ. ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

 1. ΛΙΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Πέτρου

 

ιζ. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. ΛΕΟΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιπποκράτη

 

 

ιη. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

 1. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΛΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Αθανάσιου
 3. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

 

ιθ. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 1. ΜΠΙΓΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Κωνσταντίνου
 2. ΣΚΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Κωνσταντίνου
 3. ΣΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γρηγορίου

 

κ. ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ)

 1. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου

 

κα. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

 1. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
 2. ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικολάου
 3. ΤΕΛΩΝΗ ΝΙΚΗ του Ευστρατίου
 4. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΚΥΛΑΣ του Ηλία
 5. ΧΛΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ

 

κβ. ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας

 1. ΚΛΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Πάνου

 

κγ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

 1. ΓΥΦΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη

 

κδ. ΕΑΝ…

 1. ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ελευθευρίου

 

κε. ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α

 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιγνατίου

 

κστ. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 1. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Χαραλάμπους

 

 

 

 

 

Β. Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας

 1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 2. ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού
 3. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεφάνου
 4. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μέλη
 5. ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου
 6. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου
 7. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ του Βασιλείου
 8. ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου
 9. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 10. ΒΑΧΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) του Φωτίου
 11. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη
 12. ΔΙΟΪΛΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
 13. ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου
 14. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου
 15. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΟΡΦΥΡΙΑ (ΠΟΡΦΥΛΕΝΙΑ) του Ζαχαρία
 16. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παντελή

 

 1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
 2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ του Σταύρου
 3. ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ του Λουκή
 4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευαγγέλου
 5. ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) του Γεωργίου
 6. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Ηλία
 7. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη
 8. ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ζαχαρία
 9. ΛΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεοδώρου
 10. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θεοδώρου
 11. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Γεωργίου
 12. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βρασίδα
 13. ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου
 14. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΣ του Κωνσταντίνου Νικολάου
 15. ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αργυρίου
 16. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γερασίμου

 

 1. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
 2. ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη
 3. ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου
 4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου
 5. ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΑΘΗ (ΡΟΖΑ) του Σπυρίδωνα
 6. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου
 7. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σταύρου
 8. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΙΖΕΤΑ) του Αθανασίου
 9. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ (ΕΛΕΑΝΝΑ) του Πασχάλη
 10. ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη
 11. ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασίλειου
 12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Δημητρίου
 13. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γρηγορίου
 14. ΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου
 15. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Θωμά
 16. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ

 

 1. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
 2. ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα
 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου
 4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Παναγιώτη
 5. ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Γεωργίου
 6. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
 7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
 8. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
 9. ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
 10. ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή
 11. ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΕΜΠΡΟΥ του Σεϊντάν
 12. ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα
 14. ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου
 15. ΤΣΑΚΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου
 16. ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τηλέμαχου

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 2. ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου
 3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γρηγορίου
 4. ΝΤΟΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου
 6. ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
 7. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
 8. ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
 9. ΚΑΛΠΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου
 10. ΜΟΡΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αντωνίου
 11. ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αποστόλου
 12. ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου
 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Συμεών
 14. ΜΑΡΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Δημητρίου
 15. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΚΑΤΙΝΑ του Νικολάου
 16. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Επαμεινώνδα

 

 1. ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ
 2. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία
 3. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
 4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κοσμά
 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου
 6. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
 7. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Ιωσήφ
 8. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου
 9. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Σπυρίδωνα
 10. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του Γεωργίου
 11. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) του Θεοδώρου
 12. ΜΠΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) του Ανδρέα
 13. ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙ) του Αθανασίου
 14. ΣΤΕΦΗ-ΚΑΣΙΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου
 15. ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
 16. ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ) του Γεωργίου

 

 1. ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
 2. ΔΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
 3. ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σεραφείμ
 4. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αγαπητού
 5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
 6. ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ του Αλεξάνδρου
 7. ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευάγγελου
 8. ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία
 9. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 10. ΔΡΙΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Χρήστου
 11. ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΛΕΝΗ του Σωτηρίου
 12. ΜΑΘΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
 13. ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γρηγορίου
 14. ΑΘΗΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αποστόλου
 15. ΠΑΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου
 16. ΚΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου

 

 1. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας
 2. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
 3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Χρήστου
 4. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου
 5. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Χρίστου
 6. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
 7. ΚΟΥΚΑΛΑΝΙ ΒΑΣΙΛΗΣ του Ασσαντολάχ
 8. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου
 9. ΜΟΝΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑ του Μιλτιάδη
 10. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
 11. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάμπρου
 12. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Γεωργίου
 13. ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη
 14. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος
 15. ΤΣΟΛΑΚ ΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του Κερέμ
 16. ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου

 

 1. ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης
 2. ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) του Αναστασίου
 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου
 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Φιλίππου
 5. ΜΑΡΑΝΔΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παναγιώτη
 6. ΠΑΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παναγιώτη
 7. ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
 8. ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου
 9. ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 10. ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ
 11. ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βενιζέλου Ελευθερίου
 12. ΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Δημητρίου
 13. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη
 14. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου
 15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
 16. ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ

 

 1. ΝΙΚΗ
 2. ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευγενίου
 3. ΡΑΚΟΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παντελή
 4. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Μιχαήλ
 5. ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ρήγα
 6. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Βασιλείου
 7. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Εμμανουήλ
 8. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Σταύρου
 9. ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου
 10. ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
 11. ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ιωάννη
 12. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
 13. ΓΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
 14. ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου
 15. ΒΛΑΧΑΔΑΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου
 16. ΚΟΝΤΟΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρυσάφη

 

 

 

 1. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
 2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου
 3. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Παναγιώτη
 4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
 5. ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
 6. ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Συμεών
 7. ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γρηγορίου
 8. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
 9. ΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 10. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου
 11. ΔΟΜΑΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου
 12. ΧΑΨΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
 13. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
 14. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 15. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Γερασίμου
 16. ΙΓΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Βάλερι

 

12 . ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 1. ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου
 2. ΣΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αποστόλου
 3. ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΘΗΝΑ του Δημητρίου
 4. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου
 5. ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
 2. ΡΟΓΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αδέλκη
 3. ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 4. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του Δημητρίου
 5. ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
 6. ΜΠΕΓΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του Περικλή
 7. ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου
 8. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του Ιωάννη
 9. ΣΟΥΣΗΣ ΜΕΓΕΡ – ΜΑΡΙΟΣ του Ιακώβου
 10. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του Γεωργίου

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου .

 

 

Ο Δήμαρχος  Λήμνου                                                                         

 

                                                                    

                                                                  Δημήτριος Μαρινάκης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ