Τρίτη 26.09.2023

Πρόγραμμα βολών σε Παραδείσι και Άγιο Ερμόλαο…..προσοχή στην προσέγγιση των χώρων.18-21 Σεπτεμβρίου.

Επίσης  την 19 Σεπτεμβρίου 2023, στο ΠΒ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ» θα διεξαχθούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς από 18:00 έως 23:00 οι οποίες αποτελούν συνήθη δραστηριότητα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων του Σχηματισμού.

Τέλος την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, στο ΠΒ «ΑΓΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΥ» θα διεξαχθούν βολές όπλων καμπήλης τροχιάς από 08:00 έως 14:30 οι οποίες αποτελούν συνήθη δραστηριότητα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων του Σχηματισμού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ