Παρασκευή 09.06.2023

“Σχετικά με έγγραφο Σχολικού Συμβούλου για της Αξιολόγηση”

Λαμβάνουμε αναφορές ότι σύμβουλος ζητάει από τους/ τις συναδέλφους/ισσες να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση ως προς τη συμμετοχή τους ή όχι στην ατομική αξιολόγηση. Ενημερώνουμε τους/τις συναδέλφους ότι σε κάθε είδους οχλήσεις για την αξιολόγηση αποστέλλουμε την υπογεγραμμένη πρωτοκολλημένη δήλωση απεργίας αποχής.

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΚΑΛΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

9:00 πμ

Moria Run 2023