Τρίτη 28.03.2023

Σε meeting rooms όλες οι συναντήσεις εφοριακών – πολιτών

Με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων του Δημοσίου, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τη διαφάνεια στις συναντήσεις φορολογουμένων και εφοριακών, η φορολογική διοίκηση ανασυντάσσεται, αλλάζοντας όσα ισχύουν σήμερα. Όλες οι συναντήσεις των φορολογουμένων με τους εφοριακούς θα γίνονται πλέον σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (meeting rooms), που διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό, για τη βοήθεια και των δύο πλευρών, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσαν οι συναντήσεις να καταγράφονται με ηλεκτρονικά μέσα. Βέβαια, το τελευταίο χρειάζεται αφενός σχετική διάταξη στη Βουλή, αφετέρου τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κ.λπ. Το ραντεβού θα το κλείνουν οι φορολογούμενοι ψηφιακά, έτσι ώστε να είναι γνωστή η συνάντηση σε όλους. Αυτό σημαίνει ότι συναντήσεις χωρίς ραντεβού δεν θα πραγματοποιούνται.

Σε κάθε περίπτωση, μπαίνει τέλος στις συναντήσεις στο γραφείο του εφοριακού ή του ελεγκτή με τους δεκάδες φακέλους φορολογουμένων που βρίσκονται στα γραφεία των εφοριακών, ενώ την ίδια στιγμή η συζήτηση δεν θα γίνεται ενώπιον άλλων φορολογουμένων που βρίσκονται στην Εφορία ή στο ελεγκτικό κέντρο και ακούνε όλα τα προβλήματα του φορολογουμένου και του επιχειρηματία.

Εγκαινιάζοντας το 2ο Ελεγκτικό Κέντρο σε ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και καλαίσθητο κτίριο στο Μοσχάτο (καθώς λειτουργούν ήδη και τα άλλα τρία σε Κεραμεικό, Χαλάνδρι, Πειραιά και άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη), ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξέφρασε τη βούληση της φορολογικής διοίκησης να κυριαρχήσουν οι κανόνες της διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου στις σχέσεις της με τους φορολογουμένους. Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε πως «όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή τόσο περισσότεροι φόροι επιστρέφονται στην κοινωνία». 

Παράλληλα, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου πιάνουν δουλειά οι δύο νέες υπερδιευθύνσεις της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίαςκαι τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών. Η δεύτερη αποκτά τεράστιες αρμοδιότητες, καθώς όλα τα ελεγκτικά κέντρα, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου τίθενται υπό την ομπρέλα της. 

Σύμφωνα με το περίγραμμα της θέσης ευθύνης, ο ρόλος του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών είναι να συμβάλλει ενεργά στη διαχείριση και εποπτεία των φορολογικών λειτουργιών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και τον κολασμό της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

Στους στόχους των νέων υπερδιευθύνσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσα από βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης αυτών.
 • Ο εντοπισμός, η καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.
 • Η διασφάλιση της συνεργασίας με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
 • Ο συντονισμός, η ανάπτυξη, η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε πολυμερές και διμερές διακρατικό επίπεδο και της σχετικής διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας.
 • Η συνδρομή στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, καθώς και η ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης αυτών.
 • Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς και τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση: α) της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και β) της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για τη μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
 • Η διασταύρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων «MyData».
 • Ο καθορισμός των υποχρέων έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών, καθώς και εξαιρέσεων από τη χρήση αυτών.
 • Η εκπόνηση προγραμμάτων ελέγχου της ορθής και ποιοτικής εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου για τη βελτίωση αυτών, που αφορούν το φορολογικό πιστοποιητικό και την τήρηση διαδικασιών για το εύρος τύπων ελέγχου.
 • Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής, ιδίως για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου και των προληπτικών και διασφαλιστικών μέτρων κατά τον έλεγχο και τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου.
 • Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών της ΑΑΔΕ για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχων ηλεκτρονικού εμπορίου, ενδοομιλικών συναλλαγών, εξωχώριων (offshore) εταιρειών. Η μελέτη, έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων από φορολογουμένους και από αρμόδιες υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για θέματα ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Η διερεύνηση συναλλαγών Ελλήνων φορολογουμένων με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ