Τρίτη 06.06.2023

«Συμβασιοποιήθηκε η ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου από το Αεροδρόμιο Μυτιλήνης μέχρι τον οικισμό Λουτρών»

Στις 6-4-2023, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνυπέγραψε με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ Ε. ΟΔΥΣΣΕΑΣ» την εκτέλεση του έργου οδοποιίας, με τίτλο «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» (από το Αεροδρόμιο Μυτιλήνης μέχρι τον οικισμό Λουτρών), αξίας 769.018€ (Π/Υ μελέτης: 880.000€). Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Από τη μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν οι δρόμοι:

α) Από τον παράλληλο δρόμο του Αεροδρόμιου Μυτιλήνης, δηλαδή από τη διακλάδωση των θερμοκηπίων, μέσω δύο κατευθύνσεων «Αμδάρα» και «Βουρνάζων Τούμπα», μέχρι την Αγία Μαρίνα, συνολικού μήκους 2.375 μ.

β) Από τον οικισμό Ταξιαρχών μέχρι τον οικισμό Λουτρών Μυτιλήνης, συνολικού μήκους 3.404 μ.

Στους παραπάνω δρόμους θα επιτευχθεί η διόρθωση των υψομετρικών τους χαρακτηριστικών, η κατασκευή νέων και η αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης), και τέλος η ασφαλτόστρωση στο υφιστάμενο πλάτος.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, δήλωσε: «Ακόμη ένα έργο αναπτυξιακό, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα υλοποιηθεί. Παρά τις πολλές εξωγενείς αντιξοότητες, πράττουμε έργα που δεν έχουν γίνει επί πολλές δεκαετίες κατά το παρελθόν, τα οποία θα αναβαθμίσουν σημαντικά την τοπική μας κοινωνία τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά».

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, επεσήμανε: «Γίνεται πράξη ένα αίτημα πολλών κατοίκων που τα τελευταία είκοσι χρόνια έμεινε απραγματοποίητο. Η μετακίνηση των δημοτών και των οχημάτων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στα σπίτια τους θα γίνεται ταχύτερα και ασφαλέστερα. Ουσιαστικά, οι δημότες θα αποκτήσουν καλή οδική πρόσβαση (περίπου 6 χιλιομέτρων) στη χερσόνησο και τον ορεινό όγκο της Αμαλής, και, προπάντων, θα αποσυμφορηθούν συγκοινωνιακά κεντρικοί δρόμοι που οδηγούν στο Αεροδρόμιο και στη Σκάλα Λουτρών. Γενικά, αυτή η περιοχή θα αποκτήσει υπεραξία και θα αξιοποιηθεί πολλαπλώς».

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ