Δευτέρα 03.10.2022

Συνεδριάζει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με ένα μόνο θέμα που αφορά τη δασική προστασία μετά τη φωτιά στον Πολιχνίτο

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε  Τακτική  Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί   στην Καλλονή την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 21:00 (κατά προσέγγιση, μετα το πέρας της Τακτικής Συνεδρίασης) στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής.

       Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής Δήμαρχος  Βέρρος Ταξιάρχης  

1ο Συζήτηση-ενημέρωση περί δασικής προστασίας στο Δήμο Δυτικής Λέσβου μετά την πρόσφατη πυρκαγιά στη Δ.Ε. Πολιχνίτου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ