Τετάρτη 07.12.2022

Συντάξεις: Προσωπική διαφορά τέλος από το 2023 – Ποιοι θα δουν πρώτοι αυξήσεις

Το «κλειδί» για την απαλλαγή από το «βαρίδι» της προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους με 30ετία και άνω είναι ότι με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση έσβησαν το μεγαλύτερο ποσό της διαφοράς που κληρονόμησαν από το νόμο Κατρούγκαλου και με την αύξηση που θα έχουν από 1ης/1/2023 θα σβήσουν και το υπόλοιπο ποσό.

Για τους συνταξιούχους με λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης οι αυξήσεις του 2023 θα λειτουργήσουν με αντίστοιχο τρόπο, δηλαδή ως μηχανισμός μηδενισμού της προσωπικής διαφοράς που έχουν «φορτωθεί» με το νόμο Κατρούγκαλου και δεν είχαν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από αυτήν αν δεν ξεπάγωναν οι συντάξεις με τις αυξήσεις που έχουν προαναγγελθεί από 1ης/1/2023.

Εκτιμάται ότι άμεσα και έμμεσα κερδισμένοι θα είναι περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι με περισσότερα ή λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Αμεσα κερδισμένοι θα βγουν όσοι έχουν  μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (έως 50 – 60 ευρώ), καθώς αναμένεται να το κερδίσουν ως αύξηση το 2023.

Εμμεσα κερδισμένοι θα βγουν όσοι πάρουν μεν αύξηση στην ανταποδοτική και εθνική σύνταξη, που όμως δεν θα είναι αρκετή για να ισοφαρίσει την προσωπική διαφορά.

Στην κατηγορία των έμμεσα κερδισμένων θα υπάρξουν συνταξιούχοι που θα μείνουν με υψηλό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, για  το οποίο θα χρειαστούν οι αυξήσεις ως το 2026 για να μηδενιστεί, και άλλοι που θα έχουν οριακά μηδενική διαφορά (της τάξης των 2, 5 και 20 ευρώ), την οποία θα μηδενίσουν το 2024, παίρνοντας τότε καθαρή αύξηση στη σύνταξη.

Οι πρώτοι που θα δουν να φεύγει η προσωπική διαφορά και να παίρνουν για πρώτη φορά καθαρή αύξηση στην τσέπη είναι οι συνταξιούχοι με 35 ως 40 έτη από Ταμεία μισθωτών όπως ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ κ.ά.

Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα του ΕΦΚΑ που έχει στα χέρια του και αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», στον επανυπολογισμό που προηγήθηκε το 2021 με το νόμο Βρούτση για τα 30 έτη ασφάλισης και άνω, για τους εν λόγω συνταξιούχους προέκυψε σημαντικά μικρότερη προσωπική διαφορά από αυτή που είχαν κληρονομήσει με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου. Η μείωση της προσωπικής διαφοράς ήταν επειδή οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν με τους βελτιωμένους συντελεστές του νόμου Βρούτση μετά τα 30 χρόνια ασφάλισης και πήραν αύξηση η οποία οδηγούσε είτε σε μείωση της προσωπικής διαφοράς είτε και σε μηδενισμό της, εφόσον η αύξηση ήταν μεγαλύτερη.

Το 2023 θα έρθει η πρώτη αύξηση που θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι είτε έχουν πάνω είτε κάτω από 30 έτη ασφάλισης.

Συντάξεις: Οι κατηγορίες που σβήνουν την προσωπική διαφορά και παίρνουν αύξηση το 2023 [πίνακες]

Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών για συνταξιούχους παράλληλης ασφάλισης

Οι συνταξιούχοι άνω των 30 ετών ασφάλισης που έχουν μείνει με ένα υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα καταφέρουν να το μηδενίσουν με την αύξηση του 2023 και θα δουν κέρδος στην τσέπη που μπορεί να φτάνει και στα 70 ευρώ το μήνα επάνω στη σύνταξη. Αλλοι με μεγαλύτερο υπόλοιπο διαφοράς θα καταφέρουν να το κατεβάσουν με την αύξηση του 2023 και θα το σβήσουν τελείως με την αύξηση του 2024.

Στον πίνακα που δημοσιεύουμε φαίνεται ότι σε πολλά ταμεία οι συνταξιούχοι με 35 ως 40 έτη θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά το 2023 και άλλοι θα την κατεβάσουν σε ποσά της τάξη του ενός, 2, 11, 17 ως 47 ευρώ, που σημαίνει ότι θα τη σβήσουν τελείως με τις αυξήσεις του 2024.

Τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα είναι οι μέσοι όροι για κάθε κατηγορία.

Προσοχή: Η αύξηση θα υπολογιστεί στο άθροισμα της ανταποδοτικής και της εθνικής σύνταξης. Η προσωπική διαφορά μένει εκτός αύξησης και συμψηφίζεται με αυτήν. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 100 ευρώ που θα πάρει αύξηση 70 ευρώ, σημαίνει ότι θα μειώσει την προσωπική διαφορά στα 30 ευρώ, καθώς η αύξηση αφαιρείται από την προσωπική διαφορά (100-70=30). Αν έχει προσωπική διαφορά 40 ευρώ και πάρει  αύξηση 50 ευρώ, σημαίνει ότι μηδενίζει την προσωπική διαφορά και του μένουν και 10 ευρώ καθαρής αύξησης στην τσέπη.

Συντάξεις: Ποιοι συνταξιούχοι παίρνουν αυξήσεις που καταργούν την προσωπική διαφορά

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία του πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις του 2023 θα «καταργήσουν» τις προσωπικές διαφορές από χιλιάδες συνταξιούχους με 37 ως 40 έτη, ενώ οι διαφορές θα μειωθούν στο ελάχιστο για όσους έχουν 35 ή 36 έτη.

Για παράδειγμα:

  1. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 39 χρόνια ασφάλισης παίρνει 1.141 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 41 ευρώ (1.182 ευρώ σύνολο). Με την αύξηση του 2023 η ανταποδοτική και εθνική σύνταξη θα αυξηθεί κατά 57 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.198 ευρώ, ενώ η προσωπική διαφορά μηδενίζεται. Ο συνταξιούχος θα έχει καθαρή αύξηση 16 ευρώ το μήνα με το μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς.
  2. Συνταξιούχος της ΑΤΕ με 39 χρόνια ασφάλισης παίρνει 1.581 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 11 ευρώ. Με την αύξηση του 2023 η σύνταξη θα αυξηθεί κατά 79 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.660 ευρώ. Η προσωπική διαφορά καταργείται και του μένει καθαρή αύξηση 68 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος της ΔΕΗ με 40 χρόνια ασφάλισης μετά τον επανυπολογισμό νόμου Βρούτση παίρνει 1.594 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 27 ευρώ. Με την αύξηση του 2023 η σύνταξη θα αυξηθεί κατά 80 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.673 ευρώ. Η προσωπική διαφορά εξαφανίζεται και ο συνταξιούχος παίρνει στο χέρι καθαρή αύξηση 53 ευρώ το μήνα.
  4. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 35 χρόνια ασφάλισης μετά τον επανυπολογισμό νόμου Βρούτση παίρνει 1.053 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 87 ευρώ. Με την αύξηση του 2023 η σύνταξη θα αυξηθεί κατά 53 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.106 ευρώ. Η προσωπική διαφορά μετά την αύξηση θα μειωθεί στα 34 ευρώ και ο συνταξιούχος θα παίρνει 1.106 ευρώ σύνταξη και 34 ευρώ υπόλοιπο διαφοράς που θα μηδενιστεί με την αύξηση του 2024.
  5. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 37 χρόνια ασφάλισης μετά τον επανυπολογισμό νόμου Βρούτση παίρνει 1.109 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 56 ευρώ. Με την αύξηση του 2023 η σύνταξη θα αυξηθεί κατά 55 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.165 ευρώ, ενώ θα του μείνει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 1 ευρώ.

Οι προσωπικές διαφορές παλαιών συνταξιούχων που μηδενίζονται ή μειώνονται με τις αυξήσεις του 2023

Ταμεία Ετη ασφάλισης Σύνταξη(1) Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (2) Αύξηση 2023 (3) Σύνταξη μετά την αύξηση Νέο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (4) Σύνταξη από 1/1/2023 (5)
ΙΚΑ 35 1.053 87 53 1.106 34 1.140
ΤΑΝΤΠΥ 35 845 73 42 887 31 918
ΝΑΤ 35 977 60 49 1.026 11 1.037
ΙΚΑ 36 1.080 73 54 1.134 19 1.152
ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 36 1.300 99 65 1.365 34 1.399
ΤΑΝΤΠΥ 36 873 79 44 917 36 952
ΙΚΑ-ΟΠΣ 36 1.075 70 54 1.129 16 1.145
ΝΑΤ 36 998 43 50 1.048 0 1.048
ΙΚΑ 37 1.109 56 55 1.164 1 1.165
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 37 863 90 43 906 47 953
ΙΚΑ- ΟΠΣ 37 1.122 59 56 1.178 2 1.180
ΝΑΤ 37 944 45 47 991 0 991
ΙΚΑ 38 1.134 48 57 1.191 0 1.191
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ. 38 905 45 45 950 0 950
ΑΤΕ 38 1.348 61 67 1.415 0 1.416
ΙΚΑ-ΟΠΣ 38 1.140 58 57 1.197 1 1.198
ΝΑΤ 38 901 62 45 946 17 963
ΙΚΑ 39 1.141 41 57 1.198 0 1.198
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 39 834 50 42 876 8 883
ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 39 1.307 81 65 1.372 16 1.389
ΑΤΕ 39 1.581 11 79 1.660 0 1.660
ΙΚΑ-ΟΠΣ 39 1.135 53 57 1.192 0 1.192
ΝΑΤ 39 957 61 48 1.005 13 1.018
ΙΚΑ 40 1.095 42 55 1.150 0 1.150
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 40 1.137 38 57 1.194 0 1.194
ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 40 1.473 86 74 1.547 12 1.559
ΟΤΕ 40 1.081 65 54 1.135 11 1.145
ΔΕΗ 40 1.594 27 80 1.674 0 1.673
ΙΚΑ-ΟΠΣ 40 1.092 51 55 1.147 0 1.147
ΝΑΤ 40 1.085 33 54 1.139 0 1.140
  1. Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με τον επανυπολογισμό του 2021 (νόμος Βρούτση).
  2. Προσωπική διαφορά μετά τη μείωση που προέκυψε από τον επανυπολογισμό του 2021.
  3. Αύξηση σύνταξης 2023 με ποσοστό 5% (βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης).
  4. Νέο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς μετά το συμψηφισμό με την αύξηση του 2023.
  5. Σύνολο σύνταξης (ανταποδοτικής και εθνικής) και προσωπικής διαφοράς, όπου υπάρχει.

* Ποσά σύνταξης προ φόρου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ