Τρίτη 05.12.2023

Σύνταξη Δεκεμβρίου: Δείτε πότε θα πληρωθείτε – Ανατροπές με τις αυξήσεις

Τονίζεται ότι, το επίδομα αυτό θα δοθεί εφάπαξ σε εκείνους που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ και η σύνταξη ή το άθροισμα της κύριας σύνταξης προ φόρου είναι μέχρι 1.600 ευρώ σε μηνιαία βάση. Σημειώνεται δε πως το επίδομα αυτό θα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση.

Αναλυτικά τα ποσά του επιδόματος είναι τα εξής:

Ενίσχυση 200 ευρώ θα δοθεί στους ασφαλισμένους που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ

Ενίσχυση 150 ευρώ καταβληθεί σε ασφαλισμένους που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 700,1 έως 1100 ευρώ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ