Τετάρτη 27.09.2023

«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs

Ισχυρό τρίτο τρίμηνο αναμένει από τις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs, με νέα αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, υποστηριζόμενο και από αύξηση 0,50% των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Βλέπει υψηλή απόδοση κεφαλαίων με το μέσο ROTE στο 14% για φέτος, που θα παραμείνει σε υψηλά διψήφια επίπεδα κερδοφορίας με μέσο όρο 12% και 11,5% αντίστοιχα για το 2024 και 2025 και θέτει νέες αυξημένες τιμές στόχους με περιθώρια ανόδου 21%-42%.

Με καταλύτες για τις τράπεζες τα επόμενα χρόνια μετά την κορύφωση επιτοκίων της ΕΚΤ φέτος, τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του κόστους (εντοπίζει τα μεγαλύτερα περιθώρια στην Alpha Bank) και τα υψηλότερα επίπεδα κάλυψης NPE (περισσότερο σε ΕΤΕ και Eurobank), o οίκος βλέπει βραχυχρόνια ότι η μεγάλη λιανική πελατεία σε Πειραιώς και ΕΤΕ ευνοούν φέτος ισχυρότερα καθαρά κέρδη από τόκους και προ φόρων κέρδη, χάρη στις μικρότερες μετακινήσεις κεφαλαίων σε προθεσμιακές καταθέσεις. Να σημειωθεί επίσης ότι προβλέπει το μέσο επιτοκιακό περιθώριο (NIM) να αυξάνεται κατά μέσο όρο μέχρι τις 95 μονάδες βάσης φέτος στην κορύφωση των αυξήσεων επιτοκίων, με την ΕΤΕ να έχει τα μεγαλύτερα κέρδη από αυτό.

Η Goldman Sachs βάζει τις παρακάτω νέες τιμές – στόχους:

  • Στην Alpha Bank αυξάνει την τιμή στόχο στα 2,05 ευρώ από 1,86 ευρώ
  • Στην Εθνική Τράπεζα αυξάνει την τιμή στόχο στα 8 ευρώ από 7,10 ευρώ
  • Στην Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει την τιμή στα 4,30 ευρώ από 3,50 ευρώ
  • Στη Eurobank στα 1,85 ευρώ από 1,75 ευρώ.

Ο οίκος τρέχει μία άσκηση με ανάπτυξη 2% για όλες έχοντας ως παραδοχή σταθερά αυξημένο κόστος χρηματοδότησης 16% για να προκύψουν τελικά πολύ φθηνότερες τιμές ως προς τις ενσώματες λογιστικές αξίες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες που εμφανίζονται να διαπραγματεύονται 10% ακριβότερα από τη λογιστική αξία τους.

Αντίστοιχα οι ελληνικές τράπεζες με το ίδιο μοντέλο είναι κάτω από τη λογιστική αξία τους με την ΕΤΕ στο 0,96 τη Eurobank στο 0,84 την Πειραιώς στο 0,67 και την Alpha Bank στο 0,67.

Έτσι ο οίκος δίνει σύσταση αγορών για τις μετοχές των τραπεζών Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνικής και ουδέτερη σύσταση για την Eurobank παρά την αύξηση στην τιμή στόχο, υπενθυμίζει τις θετικές αναθεωρήσεις των στόχων που έκαναν οι διοικήσεις στις ελληνικές τράπεζες για φέτος και τα δύο επόμενα χρόνια σε σημαντικά μεγέθη στην παρουσίαση των εξαμήνων τους.

  • Στα κέρδη ανά μετοχή EPS οι διοικήσεις των τραπεζών αύξησαν τους στόχους τους φέτος κατά 8%-16% και κατά 4% έως 14% για του χρόνου σε σχέση με το προηγούμενο guidance.
  • Στα καθαρά έσοδα από τόκους αύξησαν τους στόχους κατά 2%-11% για φέτος και κατά 1%-9% για του χρόνου.
  • Έθεσαν στόχο για μείωση του οργανικού κόστους κινδύνου από 2 έως 10 μονάδες βάσης φέτος και για του χρόνου από σταθερά μεγέθη έως 6 μονάδες

Ο οίκος υπενθυμίζει ακόμα ότι τα κέρδη προ φόρων των ελληνικών τραπεζών ξεπέρασαν κατά 16% τις εκτιμήσεις, κυρίως λόγω υπεραπόδοσης των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 5% (με τη βοήθεια του φθηνότερου κόστους των καταθέσεων) και των χαμηλότερων κατά 5%, προβλέψεων έναντι των εκτιμήσεων.

Πέραν της εντυπωσιακής μέσης απόδοσης κεφαλαίων 14% οι ελληνικές τράπεζες κατά το δεύτερο τρίμηνο, παρουσίασαν μέσο δείκτη NPE στο 6,1% – μειωμένο κατά 30 μονάδες βάσης από το προηγούμενο τρίμηνο, επίπεδα κάλυψης NPE στο 57% και μέσο δείκτη κεφαλαίων CET1 στο 14,2%.

Με βάση τους νέους στόχους τους ο μέσος δείκτης ιδίων κεφαλαίων CET1 θα αυξηθεί φέτος σε 15,2% και θα αυξηθεί περαιτέρω σε 16,2% και 16,9% τα επόμενα χρόνια 2024 και 2025, (από περίπου 13,7% το 2022). Επίσης, ο μέσος δείκτης κόκκινων δανείων NPE θα μειωθεί σε 5,6% φέτος και κάτω από 5% σε 4,6% και 4,2% αντίστοιχα το 2024 και 2025 με ποσοστά κάλυψης NPE στο 61% φέτος και σε 69% και 81% αντίστοιχα στα δύο επόμενα χρόνια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ