Τετάρτη 30.11.2022

Τοπογράφοι μηχανικοί, τεχνικοί συντήρησης και εργάτες στον αρχαιολογικό χώρου ιερού των Καβειρίων στη Λήμνο.

Με επιστημονικό προσωπικό και εργάτες θα ενισχυθεί η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στον αρχαιολογικό χώρου ιερού των Καβειρίων στη Λήμνο.

Οι συμβάσεις θα έχουν δίμηνη διάρκεια με δυνατότητα  ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι θέσεις θα καλυφθούν από άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από το Σάββατο 18 Ιουνίου έως την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά

Διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη: ΕΔΩ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ