Σάββατο 04.02.2023

Ξεκίνησε η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

Από το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου ανακοινώνεται ότι από 24/1/2022 ξεκίνησε η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 σύμφωνα με τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων(ΑΔΑ:6Ο5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ). Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους από το γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου καθώς και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι  31η Οκτωβρίου 2022.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας ( τουλάχιστον 67% ). Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του προνοϊακού επιδόματος. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή ενότητα ή ΚΕΠ.
  5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
  6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες και τρεις (3) για έκδοση Κάρτας

Συνοδού Τυφλού ή Βαριά Νοητικά Υστερούντος Ατόμου.

 

 

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

Πληροφορίες στο τηλ: 22543-51223

Λεωφόρος Δημοκρατίας 34,Μύρινα Λήμνου

Γραφείο Κοιν Υπηρεσιών

1ος όροφος

 

 

Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ