Τετάρτη 27.09.2023

Απασχόληση 15.000 ανέργων με 1.022 ευρώ – Τι προβλέπει η απόφαση Γεωργιάδη για το πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης σε «πράσινες» και ψηφιακές δεξιότητες το 2024

Διπλασιασμό των κονδυλίων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης, κυρίως για την ανάπτυξη «πράσινων» και ψηφιακών δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβάνει για το 2024 η υπουργική απόφαση του Αδώνιδος Γεωργιάδη για το συγκριμένο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, για το νέο έτος το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με 58.700.000 ευρώ από 29.800.000 € για την τρέχουσα περίοδο και με περισσότερα από 71.000.000 ευρώ, τα οποία θα πάνε σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη των ανέργων αυτών μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων θα ξεκινά από 100.000 ευρώ με ανώτερο ποσό τα 200.000 ευρώ και απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης για τις επιχειρήσεις είναι να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού.

Τι προβλέπεται

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στη ΔΥΠΑ, διάρκειας 80 ωρών, που οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

– Η κατάρτιση θα στοχεύει στην ανάπτυξη των οριζόντιων/ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) ή των επαγγελματικών δεξιοτήτων (hard skills). Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers).

– Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες
διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων.

– Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες. Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

– Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος δικαιούται ποσόν που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης.

Επιχορήγηση

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους εκπαιδευόμενους θα επιδοτούνται με το 100% του κόστους για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών και ποσό επιχορήγησης 1.022 ευρώ, ή με το 80% για τις ηλικίες 31-45 ετών και ποσό επιχορήγησης 817,60 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση δεν δύναται να υπερβαίνει τα 200.000 € (ή τα 100.000 €, όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών). Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για διάστημα 6 μηνών. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για 2 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

*Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ