Παρασκευή 22.10.2021

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.       Λήψη απόφασης για την συνέχιση ή μη συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου
2.       Λήψη απόφασης για την συνέχιση ή μη συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης στην εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Εταιρεία Λέσβου (ΑΔΕΛ) Α.Ε.»
3.       Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μυτιλήνης
4.       Έγκριση 6ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

5.       Έγκριση τοποθέτησης εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων και καθρέφτη οδικής κυκλοφορίας σε Δημοτική οδό στο Ακρωτήρι Μυτιλήνης
6.       Συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανοκίνητου μικρού σκάφους – σωστικής Λέμβου για τις ανάγκες των δημοτικών παραλιών»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

7.       Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ

8.       Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

9.       Αποδοχή παράτασης της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018 και ειδικότερα μέρους του Άξονα 1 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2018»
10.   Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία Ετήσιας Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

11.   Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής συμβάσεων προμήθειας αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Σκόπελο Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης
12.   Έγκριση υλοποίησης επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

13.   Έγκριση 54ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
14.   Έγκριση 55ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
15.   Έγκριση 56ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
16.   Έγκριση 57ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
17.   Έγκριση 58ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
18.   Διαπίστωση λύσης της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, ήτοι ισογείου καταστήματος εμβαδού 111,00 τ.μ. εντός του Πάρκου Παππάδου της Δ.Κ. Παππάδου της Δ.Ε. Γέρας – Εξέταση του με ημερομηνία 31-08-2021 αιτήματος του Ζαφείρη Δημητρίου
19.   Λύση μίσθωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης από τον μισθωτή,  Χαλδέζο Κωνσταντίνο,  για το δημοτικό ακίνητο  ισογείου καταστήματος, εμβαδού 118,00 περίπου τ.μ., με την ονομασία Αθανασιάδειο εντός της ΔΚ Πλωμαρίου, της Δ.Ε Πλωμαρίου
20.   Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με κωδικό ενάριθμου έργου: 2018ΣΕ04700023) της ΣΑΕ Ε047 του ΠΔΕ

 

  • Για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να τηρούν τα υγειονομικά μέτρα, ήτοι απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού [αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/25-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4441) ΚΥΑ].

 

  • Για όσα μέλη δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-Presence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί [Αριθμός Εγκυκλίου 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5].

 

 

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

 

                                                     ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ