Παρασκευή 22.10.2021

Συντάξεις: Δεύτερο πακέτο αναδρομικών για 50.000 συνταξιούχους και 14.600 κληρονόμους [πίνακες]

Δεύτερο πακέτο αναδρομικών για 50.000 παλαιούς συνταξιούχους με 30 και άνω έτη ασφάλισης και για 14.600 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 έρχεται ως τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΦΚΑ, από τους 215.000 παλαιούς συνταξιούχους με 30,1 έτη ασφάλισης και άνω, στους οποίους είτε έγινε λάθος είτε δεν έγινε καθόλου ο πρώτος επανυπολογισμός του νόμου Κατρούγκαλου, οι 50.000 είναι στους κερδισμένους και θα έχουν αναδρομικά και αυξήσεις Νοέμβριο ή Δεκέμβριο.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι είχαν λάθη από τον πρώτο επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου, που θα διορθωθούν τώρα με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση και για το λόγο αυτόν δεν ήταν στη λίστα των αναδρομικών που πληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη σε 133.692 παλαιούς συνταξιούχους.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι που έχουν είτε δύο συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση πάνω από 30 έτη (π.χ. διπλοσυνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΟΑΕΕ) είτε λαμβάνουν δύο συντάξεις άνω της 30ετίας λόγω γήρατος και λόγω θανάτου κ.λπ.

Υπάρχουν όμως και άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων που παρότι έχουν πάνω από 30 έτη, εντούτοις βρέθηκαν εκτός επανυπολογισμού εξαρχής, παρότι βγήκαν με 30 και άνω έτη ασφάλισης.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι συνταξιούχοι με βαρέα ένσημα, αλλά και συνταξιούχοι πριν το νόμο Κατρούγκαλου που είχαν πληρώσει μεν παράλληλα σε ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, για παράδειγμα, διπλές εισφορές αλλά δεν επανυπολογίστηκαν με το νόμο Κατρούγκαλου ώστε να πάρουν προσαύξηση σύνταξης. Το άρθρο 30 του νόμου 4387/2016 δίδει την προσαύξηση σύνταξης με παράλληλη ασφάλιση μόνον στους νέους και όχι στους παλαιούς συνταξιούχους! Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος πριν το νόμο Κατρούγκαλου που πλήρωνε 35 χρόνια ΙΚΑ, εκ των οποίων τα 12 χρόνια τα είχε με παράλληλη ασφάλιση και στο ΤΕΒΕ, πήρε μόνον μία σύνταξη (ΙΚΑ) και έχει επανυπολογισμό μόνον για τη σύνταξη του ΙΚΑ με βάση τα 35 έτη. Οσοι όμως βγήκαν μετά το νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή μετά τις 13/5/2016 και είχαν τα ίδια έτη παράλληλης ασφάλισης (35 στο ΙΚΑ, εκ των οποίων 12 παράλληλα με ΤΕΒΕ), πήραν τη σύνταξη της 35ετίας και επιπλέον πήραν προσαύξηση σύνταξης για τη 12ετία του ΤΕΒΕ! Στον νέο επανυπολογισμό η σύνταξη του ΙΚΑ θα αυξηθεί λόγω υψηλότερων συντελεστών ενώ η προσαύξηση του ΤΕΒΕ θα μείνει ίδια. Η αδικία είναι στους παλιούς γιατί τα 12 έτη του ΤΕΒΕ, παρότι πληρώθηκαν, δεν υπολογίζονται για προσαύξηση στη σύνταξη. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι όσοι παλαιοί συνταξιούχοι είχαν πάνω από 16 έτη παράλληλης ασφάλισης, τότε έχουν και θεμελιωμένο δικαίωμα για δεύτερη σύνταξη στα 67.

Ο ΕΦΚΑ άνοιξε την πλατφόρμα διευκρινίσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων παλαιών και νέων με ερωτήσεις και απαντήσεις και με ατομική πληροφόρηση για κάθε συνταξιούχο που θα αφορά:

  1. Την εκκαθάριση των αναδρομικών τους.
  2. Σε ποιους η καταβολή των αναδρομικών βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία.
  3. Αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός χωρίς να προκύπτουν αναδρομικά για τους ίδιους κ.λπ.

Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNet.

Πώς θα πάρουν αναδρομικά οι κληρονόμοι

Εν τω μεταξύ, αιτήσεις για να πάρουν τα αναδρομικά θανόντων συνταξιούχων που απεβίωσαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 με πάνω από 30 έτη ασφάλισης θα πρέπει να υποβάλουν 14.600 κληρονόμοι τους στον ΕΦΚΑ. Δεν θα κάνουν αιτήσεις κληρονόμοι για συνταξιούχους που απεβίωσαν ως 30/9/2019 γιατί δεν ήταν σε ισχύ ο νόμος Βρούτση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

Οι κληρονόμοι θα λάβουν μόνον τα αναδρομικά και όχι τις αυξήσεις, εκτός των περιπτώσεων που η σύνταξη θανόντος με 30ετία έχει μεταβιβαστεί στη χήρα ή χήρο ή τέκνα, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται επανυπολογισμός στη σύνταξη θανάτου που λαμβάνουν οι επιζώντες.

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων μετά τις 13/5/2016 θα πάρουν αναδρομικά για το σύνολο της αύξησης, ενώ οι κληρονόμοι των παλαιών -πριν τις 13/5/2016- συνταξιούχων θα πληρωθούν αναδρομικά για το 1/5 της αύξησης.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος πριν τον Μάιο του 2016 που απεβίωσε μετά την 1η/10/2019 αν είχε αύξηση 100 ευρώ από τον επανυπολογισμό, θα την έπαιρνε σε δόσεις των 20 ευρώ με αναδρομικά 22 μηνών, ήτοι 440 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο κληρονόμος παίρνει αναδρομικά 440 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος είχε βγει στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016, η αύξηση θα ήταν 100 ευρώ σε μία δόση με αναδρομικά 2.200 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο κληρονόμος παίρνει αναδρομικά 2.200 ευρώ.

Κάθε δικαιούχος κληρονόμος επιλέγει το είδος της αίτησης που θα υποβάλει ανάλογα με το εάν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή όχι.

Τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν κατά περίπτωση είναι περί μη αποποίησης κληρονομιάς, περί μη δημοσίευσης διαθήκης και εγγυτέρων συγγενών, τα οποία αντλούνται από την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr. Προσοχή χρειάζεται σε διάφορα πεδία, όπως στις ερωτήσεις σχετικά με το αν υπάρχει πρόβλεψη στη διαθήκη που να ορίζει κληρονόμο μόνο σε ακίνητη περιουσία, ή σε κινητή περιουσία η οποία τυχόν βρεθεί μετά θάνατον. Σε αυτές τις ερωτήσεις οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι ταυτόσημες με όσα περιγράφει η διαθήκη.

Τα αναδρομικά που πληρώθηκαν μέχρι στιγμής σε 133.692 παλαιούς συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Ν. 4670

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (€)
ΔΗΜΟΣΙΟ (πολιτικοί και απόστρατοι) 10.969 115 – 366
ΙΚΑ (μισθωτών) 53.051 99-235
ΤΑΠΑΕ 144 289-822
ΤΣΠΕΤΕ 5.354 172-331
ΤΣΠΠΑΤΕ 1.593 86-621
ΤΑΠΙΛΤ 1.408 12-549
ΤΑΠΕΤΒΑ 70 51-249
ΤΑΠΟΤΕ 12.911 58-276
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 24.364 16-239
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 446 62-143
ΟΑΕΕ -ΤΑΝΤΠ 137 145-314
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 80 15-202
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 443 74-307
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 135 126-223
ΤΣΠΕΑΘ 674 45-821
ΤΑΠ-ΔΕΗ 4.838 19-404
ΙΚΑ (ΝΠΔΔ) 12.656 78-342
ΝΑΤ 4.037 27-721
ΤΑΙΣΥΤ 6 25-96
ΤΣΕΥΠΑ 9 45-339
ΤΑΤΤΑΘ 61 302-1.043
ΤΣΕΑΠΓΣΟ 306 36-83

Πηγή άρθρου και φωτογραφίας :

https://eleftherostypos.gr/

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ