Δευτέρα 15.08.2022

Τέλος Επιτηδεύματος: Αντίστροφη μέτρηση για κούρεμα ή πλήρη κατάργηση

Το πρώτο βήμα για το «κούρεμα» ή ακόμα και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος έκανε η κυβέρνηση τείνοντας χείρα βοηθείας προς καλλιτέχνες, δημιουργούς, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες.

Με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η ολική απαλλαγή για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος σε καλλιτέχνες και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν κλείσει τα βιβλία τους από την έναρξη της οικονομικής κρίσης (1.1.2010) έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον προβούν εκ νέου σε έναρξη επιτηδεύματος. Παράλληλα προβλέπεται μερική απαλλαγή για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από το τέλος επιτηδεύματος για όσους έχουν ενεργή δραστηριότητα σε έναν από τους ΚΑΔ καλλιτεχνών – χειροτεχνών, οι οποίοι θα καθοριστούν με σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα για τους ανωτέρω περιορίζεται το τέλος από τα 650 ευρώ στα 400 ευρώ.

Είναι εξαιρετικά πιθανό το 2023 η κυβέρνηση να προχωρήσει στη μείωση  του τέλος επιτηδεύματος κάτι όμως που αναμένεται να αποφασισθεί λίγο πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Το κόστος για τον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 350 εκατ. ευρώ που  αντλούνται από 611.000 ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ στην περίπτωση που αποφασισθεί «κούρεμα» κατά 50% το κόστος περιορίζεται στο μισό.

Σημειώνεται ότι η κατάργηση ή ο περιορισμός του τέλους συστήνεται και από την Κομισιόν που υποστηρίζει την επανεξέταση,  του υφιστάμενου ετήσιου κατ’ αποκοπήν φόρου επί των αυτοαπασχολούμενων (τέλος επιτηδεύματος) η κατάργηση του οποίου θα μπορούσε να βελτιώσει τη δομή της φορολογικής επιβάρυνσης των αυτοαπασχολούμενων, να ενθαρρύνει την εθελοντική φορολογική συμμόρφωση και να στηρίξει τις επενδύσεις. Μάλιστα αναφέρει ότι για τους μεμονωμένους επιχειρηματίες, η Ελλάδα εφαρμόζει ετήσιο τέλος ύψους 650 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν παράγουν κέρδη ή όχι και πέραν του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και άλλων φόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλούς πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις με χαμηλό τζίρο και λειτουργεί ως εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων.

Το τέλος σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:

  • 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, το οποίο στην περίπτωση που μειωθεί κατά 50% θα διαμορφωθεί στα 400 ευρώ.
  • 1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, και εφόσον κουρετυεί θα μειωθεί στα 500 ευρώ.
  • 650 ευρώ ετησίως για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο με κούρεμα 50% περιορίζεται στα 275 ευρώ
  • 600 ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα  και εφόσον κουρευτεί στα 300 ευρώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ