Τετάρτη 27.09.2023

Τριπλός διαγωνισμός για 2.350 προσλήψεις μονίμων στην υγεία – Οι ειδικότητες

Συνολικά, αναμένεται να γίνουν πάνω από 1.550 προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου και άλλες τόσες το 2024. Οπως έχει δηλώσει πολλές φορές ο πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα, «στόχος είναι η ενίσχυση του τομέα της Υγείας και αυτό θα είναι η προτεραιότητά μας το επόμενο διάστημα».

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας. Οι νέες προκηρύξεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ με το σύστημα μοριοδότησης και όχι από τη λίστα επιτυχόντων του γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού.

Ειδικότητες

Ο κλάδος ΔΕ θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων – Σαβανωτών – Αποτεφρωτών, Τραυματιοφορέων, Φυλάκων Ασθενών, Βοηθών Νοσηλευτικής, Βοηθών Βρεφοκόμων, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών), Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών), Βοηθών Αναισθησιολογίας, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών – Εμφανιστών), Βοηθών Φαρμακείου, Βοηθών Φυσικοθεραπείας, Βοηθών Διαιτητικής, Μαγειρικής Τέχνης (Μαγείρων), Ορθοπτιστών, ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Χειριστών-Εμφανιστών, Διατροφής ή Διαιτολογίας, Βοηθών Νοσοκόμων, Επιμελητών Ασθενών, Παρασκευαστών, Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων. Στον κλάδο ΥΕ θα προσληφθούν άτομα από τις εξής ειδικότητες: Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Νοσοκόμων και Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας Καθαριστών/στριών. Οι θέσεις για τους ΠΕ και ΤΕ είναι: ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΠΕ Διαιτολογίας, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Φυσικών – Ακτινοφυσικών, ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών, ΠΕ Ψυχολογίας, ΤΕ Διατροφής – Διαιτολογίας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών.

800 νέες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Δρομολογούνται άλλες 800 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πληρώματος ασθενοφόρωνστην επικράτεια τις επόμενες ημέρες. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί – συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών (τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας, επιδεικνύοντας σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς και τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών Υγείας.

Έβρος: Παρατείνονται οι φορολογικές δηλώσεις και οι πληρωμές φόρων για τους πυρόπληκτους

Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει: να διαθέτουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Στα προσόντα που θα μετρήσουν για την επιλογή των επιτυχόντων ανήκουν η εμπειρία των υποψηφίων, η εντοπιότητα (για τις θέσεις στην περιφέρεια), καθώς και η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ